Serviciul Vamal a lansat o nouă funcționalitate IT orientată spre facilitarea exportului de produse autohtone

Introducerea procedurii de validare automată face parte din procesul de modernizare a procedurilor vamale prin alinierea acestora la standardele europene de control vamal, în scopul optimizării timpilor de vămuire, facilitării exporturilor și reducerea intervenției directe a funcționarului vamal.

Astfel, începând cu data de 23 februarie 2024, procedura poate fi aplicată de toți agenții economici care efectuează exportul mărfurilor autohtone, ceea ce presupune că, declarațiile vamale selectate pe culoarul verde de control vamal vor fi validate automat de către sistemul informațional ,,ASYCUDA World”, fără intervenția directă a funcționarului vamal, în decurs de 15 minute din momentul recepționării acestora.

Validarea automată a declarațiilor vamale la export, prin acordarea liberului de vamă direct la postul vamal de export, oferă agenților economici predictibilitate, reducerea costurilor și timpului de vămuire, reducerea întârzierilor legate de declararea mărfurilor, interacțiune fizică redusă cu funcționarii vamali și diminuarea riscurilor de fraudă.

AITA

AITA