Servicii

ASISTAREA ÎN ORGANIZAREA TRAFICULUI INTERNAŢIONAL
Asociaţia Internaţională a Transportatorilor AUTO din Moldova AITA:

 • oferă consultaţii cu privire la termenii de transport de mărfuri şi de pasageri în ţările individuale;
 • ajută la selectarea companiilor de expediţie autohtone şi străine;
 • ajută în negocieri cu companii străine şi ruseşti de expediere şi expeditorilor;
 • oferă modele contractelor şi acordurilor dintre transportatori şi companiile de expediţie şi/sau expeditorilor;
 • dezvolta liste de verificare şi recomandări pentru şoferi şi personalul de conducere ale întreprinderilor pentru punere în aplicare transportul de mărfuri şi pasageri în trafic internaţional;
 • duce negocierile cu parteneri străini.

ORGANIZAREA LUCRULUI PRIVIND PROBLEMELE VAMALE
Asociaţia Internaţională a Transportatorilor AUTO din Moldova AITA:

 • oferă transportatorilor moldoveni documente internaţionale vamale: TIR (CARNET TIR) şi CARNET DE PASSAJ. Eliberarea CARNETELOR TIR se efectuează în conformitate cu ”Declaraţia de angajament” între AITA şi transportatorilor internaţionali din Moldova;
 • elaborează recomandărilor pentru utilizarea CARNETELOR TIR şi CARNET DE PASSAJ
 • informează operatorilor de transport din Republica Moldova referitor la aplicarea legislaţiei vamale al Republicii Moldova în domeniul transportului rutier internaţional şi Convenţia TIR din 1975.
 • organizează seminarii şi conferinţe pe teme vamale, legate de transportului rutier;

CARNETUL TIR este un document vamal de marfă şi este utilizat în conformitate cu Convenţia vamală privind transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea CARNETELOR TIR (Convenţia TIR) din 14 noiembrie 1975. În prezent, Convenţia TIR din 1975 uneşte 62 de state.

Beneficiile utilizării CARNETELOR TIR constă în reducere cerinţelor pentru efectuarea controalelor vamale la frontierele a mărfii. Sistemul TIR elimină utilizarea sistemelor naţionale de garantare, documente naţionale.
CARNETUL TIR poate fi utilizat pentru transportul de mărfuri în containere şi pentru transporturi multimodale.
CARNETE TIR sunt emise de Uniunea Internaţională a Transporturilor Rutiere (IRU, Geneva) şi distribuite prin uniuni şi asociaţii naţionale ale transportatorilor.
Transportatorii care doresc să utilizeze sistemul TIR, trebuie să treacă procedura de admitere stabilită de AITA, Convenţia TIR şi IRU.

VIZE ŞI PAŞAPOARTE
Asociaţia Internaţională a Transportatorilor AUTO din Moldova AITA:

 • desfăşoară consultaţii referitor la paşapoarte şi vize;
 • promovarea companii de transport – clienţii AITA în formalizarea paşapoartelor;
 • suportă cererile pentru vize din partea cetăţenilor străini – partenerii străini membrii AITA.

FORMAREA PROFESIONALĂ
Asociaţia Internaţională a Transportatorilor AUTO din Moldova AITA oferă cursuri de formare în centre de formare AITA şi CIPTI în următoarele domenii:

cursuri de formare pentru solicitanţii de licenţă pentru transportul rutier internaţional de marfă şi activităţii de expediere.

Cursuri speciale:

 • pentru şoferii in trafic internaţional
 • cursuri de formare pe termen scurt, pentru specialişti ai companiilor de transport;
 • tahograf, munca şi odihnă a conducătorilor auto;
 • relaţiile monetare şi financiare în activitatea economică externă şi contabilitate în domeniu transportului rutier internaţional;
 • reglementare vamală de transport rutier internaţional;
 • exploatarea tehnică a vehiculelor;
 • expediere de mărfuri internaţională şi activităţilor internaţionale de expediere de mărfuri;
 • Bazele de management pentru antreprenor;
 • Consultarea şi elaborarea de planuri de afaceri.