Ședința privind digitalizarea sistemului TIR

Joi, 19 septembrie curent, în incinta sediului central al Serviciului Vamal a avut loc un eveniment foarte important pentru digitalizarea regimului de tranzit vamal pentru Republica Moldova, în conformitate cu Convenția TIR. Acest eveniment a fost organizat cu susţinerea Programului USAID pentru Reforme Structurale în Republica Moldova. La această întrunire au participat dl Lucas LAGIER, Managerul Superior al TTS Digitalizarea din cadrul IRU şi dl Adrian ALBU, Delegatul General IRU, care au sosit în Moldova la solicitarea Asociaţiei AITA.
Şedinţa a fost prezidată de dl Iurie CEBAN, directorul interimar al Serviciului Vamal, iar mesaje de salut au fost rostite de către dl Douglas MUIR, Directorul Programului USAID pentru Reforme Structurale în Republica Moldova, dl Rosario DE BLASIO, înalt Consilier UE în sectorul vamal, dl Adrian ALBU, Delegatul General IRU şi de dl Dumitru ALBULESA, Administrator AITA. La eveniment au participat reprezentanţi din cadrul Ministerului Economiei şi Infrastructurii, din cadrul Agenţiei ANTA, șefii direcţiilor de resort din cadrul Serviciului Vamal şi unii transportatori-membrii ai Asociaţiei AITA.

Dl Lucas LAGIER, Managerul Superior al TTS Digitalizarea din cadrul Uniunii Internaționale a Transportului Rutier (IRU) a făcut o prezentarea foarte constructivă, care a deschis calea unor întrebări profesionale din partea colaboratorilor vamal, pentru a decide de ce trebuie digitalizarea sistemului TIR în Moldova şi care vor fi paşii necesari de făcut în viitor.

Examinarea posibilităţii computerizării sistemului TIR a fost precedată de relansarea din data de 18 martie 2019 a aplicației TIR-EPD (TIR – Electronic Pre-Declaration) în cadrul Sistemului informațional „ASYCUDA World”. De la punere în deplină funcţiune a modului dat au fost perfectate peste 6330 de Declarații prin aplicația TIR-EPD în adresa Serviciului vamal de către transportatorii noştri şi cei străini.

Dl Dumitru ALBULESA a subliniat, că după această şedinţă va fi mai profund recunoscut importanţa digitalizării procedurii TIR pentru a facilita operaţiunile de transport pentru toate părţile implicate în procesul de export/import: Serviciul Vamal, Asociaţia AITA, transportatori, expeditori de marfă etc.

Toţi participanții au salutat decizia Serviciului vamal din Republica Moldova privind intenţia de a se alătura la proiectul-pilot care demarează în Ucraina, Georgia, Turcia şi Kazahstan (proiectul numit „Batumi”), unde se vor discuta importanţa digitalizării procedurii TIR pentru a facilita operaţiunile de transport pentru toate părţile interesate. Prin faptul introducerii facturii electronice de transport (e-CMR) și digitalizarea procedurii TIR, Republica Moldova de comun cu ţările unite în cadrul proiectului „Batumi” vor avea posibilitatea de a uni forțele pentru a deschide un coridor digital pentru transportul rutier între Asia și Europa, între Est şi Vest.

Discursul dl Albulesa

Admin

Admin