Atelierul de lucru „Implementarea Convenției TIR, 1975: provocări și oportunități”

În data de 8 februarie în orasul Geneva (Elvetia), a avut loc Atelierul de lucru „Implementarea Convenției TIR, 1975: provocări și oportunități”.  În cadrul forumului au participat dl Ghenadie ȚAULEAN – Administrator AITA și dl Mihai BASARAB – specialist, secția dezvoltare servicii.

Experiența țărilor care utilizează Sistemul TIR

Au fost invitati toți utilizatorii actuali ai sistemului TIR pentru a-și prezenta experiențele și bunele practici în implementarea si utilizarea sistemului TIR, împărtășindu-și cunoștințele și studiile, cazurile în care au fost identificate obstacole și soluțiile oferite. În plus, au fost discutate provocările cu care se confruntă noile părți contractante la Convenția TIR atunci când implementează convenția în țările lor.

Experiențe din alte regiuni geografice

Secretariatul TIR și IRU întreprind acțiuni considerabile pentru a promova aderarea la Convenția TIR a țărilor care nu au făcut acest lucru încă, în special în noile regiuni geografice precum regiunea Subsahariană și America Latină. Țările din acele regiuni, precum și organizațiile regionale au fost invitate să prezinte provocările operaționale cu care se confruntă în domeniul operațiunilor de trecere a frontierei, au prezentat soluții actuale și studii de caz de la utilizatorii TIR.

 

Admin

Admin