Ședință de lucru cu reprezentantul Companiei BIT Media e-Solutions Ltd – dl Stefan Duss

La data de 22 noiembrie 2018, dl Usatîi Mihail, Președintele Asociației AITA, a avut o ședință de lucru cu reprezentantul Companiei BIT Media e-Solutions Ltd – dl Stefan Duss, cu sediul în or.Graz, Austria.

Dl Stefan Duss, a menționat faptul că Compania pe care o reprezintă are drept scop elaborarea unui proiect adaptat la piața muncii a Republicii Moldva care ar conține elemente din domeniul instruirii personalului din domeniul transporturilor rutiere, digitalizare etc.

Proiectele în aceste domenii poate fi prezentat în formă de credit preferențial care conține un element de grant (30-35%), rambursarea căreia se va efectua în termen de 20 de ani, iar rata dobinzii-0%.

În urma discuțiilor, s-a decis de a iniţia o caloborarea dintre Asociaţia AITA, CIPTI şi compania BIT Media e-Solutions Ltd pentru elaborarea unor proiecte de interes comun.
La sedinţa au participat dnii Dumitru ALBULESA şi Ghenadie ŢAULEAN, Administratorii AITA, dl Sergiu TARAN, director CIPTI şi Petru MITITIUC, şeful Secției relații externe, legislație, protocol și servicii secretariat.

Admin

Admin