Ședința de lucru cu reprezentanții Programului USAID Reforme Structurale în Moldova

Vineri, 17 mai curent, la sediul Asociației AITA a avut loc o ședință de lucru cu reprezentanții Programului USAID Reforme Structurale în Moldova.

Discuțiile din cadrul şedinţei s-au axat pe următoarele chestiuni:

  • Procesul de utilizarea a modulului de primire a pre-declarațiilor electronice prin aplicația Uniunii Internaționale a Transportului Rutier (IRU) TIR-EPD (TIR – Electronic Pre-Declaration)  în cadrul Sistemului informațional  ”ASYCUDA World”, repus în funcțiune cu susținerea Programului USAID Reforme Structurale în Moldova și experiența transportatorilor internaționali de mărfuri (autohtoni și străini) în utilizarea TIR-EPD;
  • Acțiunile necesare pentru implementarea în Republica Moldova a procedurilor digitale e-TIR și e-CMR;
  • Dezvoltarea sistemului informațional „e-Autorizație Transport” privind repartizarea autorizațiilor de către Agenţia Naţională Transport Auto ANTA;
  • Dezvoltarea centrului logistic din strada Pruncul, Chișinău;
  • Examinarea posibilităților Programului de a susține dezvoltarea softului destinat schimbului autorizațiilor de transport dintre Republica Moldova şi Turcia, și posibila extindere în regiunea BSEC;
  • Examinarea posibilității de dezvoltare a aplicaţiei digitale privind rîndurile electronice la trecerile vamale și practica altor state, inclusiv Estonia;
  • Examinarea structurii-cadru pentru proiectul actului privind expediţia şi logistica în transporturi.

Părţile au convenit că specialiştii vor colabora fructuos pe viitor pentru a veni cu propuneri concrete de soluționare a chestiunile discutate.

Ședința s-a desfășurat într-o atmosferă constructivă.

Admin

Admin