Ședința de lucru AITA-ANTA

La 07 aprilie 2021 în cadrul Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) a avut loc o ședință a conducerii Asociației Internaționale Transport Auto, în persoanele dlui Mihail USATÎI – Președintele AITA, dnii Iulian POSTICĂ și Ghenadie ȚAULEAN – Administratori AITA, și Agenției Naționale Transport Auto, în persoana dlui Igor GUJA – director ANTA. În cadrul ședinței au fost abordate o serie de probleme din domeniul transportului internațional de mărfuri, precum ar fi:

  • perspectivele de punere în aplicare într-o perioadă de 3 luni a sistemului informațional e-autorizație, cât și măsurile de familiarizare/instruire a operatorilor de transport cu sistemul dat;

  • problemele legislative și normative la eliberarea autorizațiilor multilaterale și unitare de transport rutier de marfă. A fost decisă formarea unui grup de lucru în vederea definitivării unor propuneri normative de comun agreate, privind procedura de eliberare a autorizațiilor;

  • situația la zi privind stocul de autorizații (în special cu Ucraina, Rusia, Ungaria, BSEC). A fost reiterată necesitatea convocării unei ședințe mixte moldo-ucrainene în domeniul transportului rutier internațional, în vederea majorării cotelor de autorizații.

În final a fost agreată convocarea, la o dată stabilită ulterior, a unei ședințe comune de lucru dintre reprezentanții ANTA, Asociației AITA și operatorii de transport rutier, în vederea dezbaterii problemelor din domeniul transportului rutier internațional de marfă.

Admin

Admin