ȘEDINȚA CONSILIULUI NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A DISPUTELOR ÎN DOMENIUL CONTROLULUI DE STAT

La data de 30 martie 2023, în clădirea Guvernului RM, a avut loc ședința ordinară a Consiliului național de soluționare a disputelor în domeniul controlului de stat. Din partea Asociației Internaționale a Transportatorilor Auto din Moldova (AITA) în cadrul ședinței menționate a participat dl Iulian POSTICĂ – Administrator AITA.

Menționăm faptul, că la propunerea Asociației AITA, pe agenda Consiliului a fost inclus subiectul ce ține de procedura de control ulterior a corespunderii certificatului EUR.1 la importul cap tractoarelor rutiere.

 

În vederea soluționării problemei invocate supra, a fost convenit ca subiectul dat să fie pus în discuție suplimentar în cadrul unor ședințe cu Serviciul Vamal, precum și în cadrul ședințelor ulterioare a Consiliului național de soluționare a disputelor în domeniul controlului de stat.

 

Despre evoluția discuțiilor pe marginea problemei invocate și deciziile luate Asociația AITA va informa suplimentar operatorii de transport rutier.

Admin

Admin