ȘEDINȚA COMUNĂ DE LUCRU AITA-ANSA

La data de 22 martie 2023, la solicitarea Directoratului Asociației Internaționale a Transportatorilor Auto din Moldova (AITA), a avut loc o ședință de lucru comună cu reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).

Din cadrul Asociației AITA, la ședința menționată au participat dnii Iulian POSTICĂ și Ghenadie ȚAULEAN – Administratori AITA, iar din partea Agenției ANSA a participat dl Radu MUSTEAȚĂ – Director general ANSA și alți conducători de subdiviziuni.

La ședință au fost puse în discuție mai multe subiecte ce țin de problemele transportatorilor rutier internaționali de mărfuri:

  • majorarea numărul de posturi vamale la care să fie prezenți inspectorii Agenției ANSA;
  • diminuarea timpului de reținere a autovehiculelor care transportă marfă ușor alterabilă la posturile vamale de intrare în Republica Moldova, de către colaboratorii Agenției ANSA;

Este de menționat faptul, că conducerea Agenției ANSA și-a manifestat disponibilitatea în vederea soluționării problemelor menționate mai sus.

Admin

Admin