Reuniunea statelor membre participante la Proiectul “Sistemul Permis al OCEMN”

Astăzi a avut loc reuniunea statelor membre participante la Proiectul “Sistemul Permis al OCEMN”. În rezultatul discuțiilor sa decis de a stabili pentru 2019 cota de autorizații de cît o 1000 bucăți pentru Republica Albania,  Georgia, Republica Moldova, România, Republica Serbia, Republica Turcia și Ucraina. Pentru Republica Armenia sa decis cota de 500 bucăți.

Pentru Republica Albania, Georgia, Republica Moldova, Romania și Ucraina aceste autorizații pot fi folosite pentru transporturi rutiere de tranzit, bilaterale și pentru terțe țări dintre statele date.

Tot astăzi s-a petrecut  şedinţa Comisiei de strategie de facilitare a transporturilor rutiere a mărfurilor în regiunea OCEMN, unde au fost discutate mai multe cestiuni, cele mai principale fiind:liberalizarea progresivă a transporturilor rutiere de mărfuri din regiune, depăşirea barierelor în calea trnsportului rutier, schimb de informaţii privind implementarea documentelor digitale în transport (e-CMR, Permis e-OCEMN, e-TIR), aderarea la Convenţiile şi Acordurile internaţionale, cooperarea cu organizaţiile internaţionale, etc. La finalul reuniunii va fi perfectat un raport cu deciziile adoptate.La ședința reuniunii din partea Asociației AITA participă dl Dumitru Albulesa, Administratorul AITA.

Admin

Admin