RESPECTAREA CERINȚELOR DE ADMITERE PE TERITORIUL UE A PRODUSELOR DE ORIGINE ANIMALĂ ȘI VEGETALĂ

Asociația Internațională a Transportatorilor Auto din Moldova (AITA) vă informează despre cazurile de încălcare a cerințelor de admitere pe teritoriul UE a produselor de origine animală și vegetală în cazul transportului rutier de colete. Astfel, pe parcursul anilor 2022-2023 din partea Comisiei Europene au fost recepționate mai multe notificări de respingere la frontieră a produselor alimentare transportate din Republica Moldova cu un șir de neconformități.

În context, vă reamintim despre obligativitatea respectării prevederilor legislației UE și neadmiterea pentru transportare a produselor alimentare interzise sau ambalate necorespunzător. Totodată, în scopul evitării situațiilor neprevăzute, vă recomandăm consultarea în prealabil a cerințelor ce urmează a fi respectate la transportarea bunurilor de origine animală și vegetală la traversarea frontierei spre UE, nominalizate în Regulamentul (UE) nr. 2019/2122 al Comisiei Europene din 10.10.2019 și publicate pe portalul Comisiei Europene privind siguranța alimentară la următoarele link-uri:

  1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2122&from=ro#dle266-45-1
  2. https://food.ec.europa.eu/animals/animal-products-movements/personal-imports_en

Admin

Admin