RELANSAREA PRE-DECLARĂRII ELECTRONICE PRIN MODULUL TIR-EPD ÎN CADRUL SISTEMULUI “ASYCUDA WORLD”

                 
           
Asociația Internațională a Transportatorilor Auto din Moldova   Programul USAID Reforme Structurale în Moldova

Comunicat de presă

Chișinău, 7 decembrie 2018 –Astăzi a avut loc evenimentul de relansare a pre-declarării electronice prin modulul TIR-EPD în sistemului informatic de procesare a declarațiilor vamale ”ASYCUDA World”, utilizat de către Serviciul vamal al Republicii Moldova. Restabilirea funcționalității modulului, prin aplicația IRU TIR-EPD, va permite Serviciului Vamal să pună în aplicare proceduri de verificare moderne și conforme directivelor europene, să perfecționeze gestionarea riscurilor, precum și să treacă în viitor la un regim deplin de vămuire electronică. De asemenea, vor beneficia direct companiile care transportă mărfuri sub acoperirea Carnetului TIR. Relansarea a avut loc la inițiativa și prin contribuția Asociației Internaționale a Transportatorilor Auto din Moldova (AITA) cu susținerea Programului USAID Reforme Structurale în Moldova în beneficiul Serviciului Vamal al Republicii Moldova.

Reglementările în vigoare ale Uniunii Europene obligă toate companiile care efectuează transport de mărfuri sub acoperirea Carnetelor TIR, să transmită din timp informațiile electronice TIR spre sistemele IT ale autorităților vamale naționale ale statelor membre UE. Pentru a realiza această transmitere prealabilă (pre-declarare) a informațiilor, IRU a elaborat aplicația web, gratuită, TIR-Electronic Pre-Declaration (TIR-EPD). TIR-EPD, disponibilă în 18 limbi în 32 de țări, este importantă atît pentru autoritățile vamale, cît și pentru operatorii de transport. Sistemul TIR-EPD îi ajută pe ofițerii vamali să realizeze o analiză preliminară a riscurilor și să reducă riscul de fraudă, iar operatorii de transport să-și îmbunătățească eficiența muncii lor. Autoritățile vamale nu au nevoie să introducă date manual, contribuind la procese mai rapide și mai ușoare.

”Pe lîngă numeroasele avantaje directe pentru transportatorii moldoveni, serviciul dat va oferi  beneficii și transportatorilor din alte țări, care efectuează transportul internațional în Republica Moldova sau în tranzit prin ea – cca 100 000 de curse pe an”, a menționat dl Dumitru Albulesa, administratorul AITA.

Modulul a fost disponibil anterior, din 2009 pînă în 2013, Moldova fiind prima țară din afara spațiului comunitar care a utilizat TIR-EPD. Însă datorită anumitor dificultăți tehnice la modernizarea sistemului informatic de gestiune ”ASYCUDA World” nu s-a reușit reintegrarea modului TER-EPD. Anul acesta, la inițiativa și cu contribuția AITA, care a încheiat un acord cu Serviciul Vamal și cu compania IT ”BASS Systems”, prin cofinanțare din partea Programului USAID Reforme Structurale în Moldova, s-a reușit restabilirea și relansarea modulului TIR-EPD, inclusiv transmiterea acestuia în gestiunea Serviciului Vamal, care este și beneficiarul final conform acordului.

Implementarea TIR-EPD în Moldova este o probă convingătoare a dialogului constructiv care poate exista între sectorul public și cel privat, în cazul de față – Serviciul Vamal și AITA. Aceste două instituții au dat dovadă de maturitate prin conștientizarea reciprocă a necesităților stringente ale tuturor subiecților implicați în procesul de transport al mărfurilor și identificarea TIR-EPD ca instrument care să asigure exigențele fiecăruia dintre ei. Tocmai de aceea Programul nostru a susținut cu încredere acest parteneriat și implementarea aplicației care este un instrument modern și util înainte de toate pentru transportatori, dar și pentru autoritățile vamale din Moldova”, a subliniat dl Douglas Muir, directorul Programului USAID Reforme Structurale în Moldova.

* * * * *

Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) a lansat Programul Reforme Structurale în Moldova in octombrie 2017 pentru o perioadă de patru ani. Programul include patru componente majore: facilitarea comerțului, îmbunătățirea mediului de afaceri, comunicarea strategică și fondul pentru consolidarea coridoarelor comerciale.

Convenția internațională TIR (Transport Internațional Rutier), semnată în 1975, este unicul sistem mondial de tranzit vamal universal. Sistemul este recunoscut și implementat de Uniunea Europeană și alte 74 de state, inclusiv Republica Moldova. TIR este gestionat de Uniunea Internațională a Transportului Rutier (IRU). Fondată la Geneva, la 23 martie 1948, IRU este organizația mondială care reprezintă interesele operatorilor de autobuze, taxiuri și camioane marfare pentru a asigura dezvoltarea economică și prosperitatea prin mobilitatea durabilă a oamenilor și mărfurilor pe cale rutieră în întreaga lume.

Pentru informații suplimentare:

Dumitru Albulesa
Administrator AITA Moldova 
 T: +373 69-103-780
E: dumitru.albulesa@gmail.md
Slavian Guțu Manager comunicare strategică Programul USAID Reforme Structurale în Moldova  
M: +373 60-502-811
E: sgutu@nathaninc.com

Pentru a vedea prezentarea accesați aici

Admin

Admin