Parteneriat pentru facilitarea comerțului și îmbunătățirea activității transportatorilor auto

Chișinău, 30 noiembrie 2018. –  Astăzi a fost semnat Acordul de parteneriat privind facilitarea comerțului pe segmentul transportului auto de mărfuri.  Acordul a fost semnat între Agenția Națională Transport Auto (ANTA), din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii, și Programul USAID pentru Reforme Structurale în Modova, și prevede o serie de activități comune de cooperare și asistență pentru îmbunătățirea sectorului de transport și logistică în beneficiul mediului de afaceri din Moldova.

 Suportul tehnic și financiar preconizat de către Programul USAID Reforme Structurale în Moldova reprezintă un pas important în dezvoltarea capacităților Agenției și implementarea reformelor în domeniul transportului rutier”, a menționat în cadrul ceremoniei de semnare dl Vsevolod Bocșanean, Directorul ANTA.

 Acordul stabilește următoarele obiective de parteneriat:

– Implementarea angajamentelor internaționale ale Moldovei în domeniul facilitării comerțului, în special ceea ce ține de publicarea și disponibilitatea informației, cooperarea inter-instituțională și transfrontalieră, facilitarea transportului cu mărfuri perisabile;

– Asigurarea unui cadru regulatoriu optim pentru transportarea auto internațională a mărfurilor perisabile;

– Modernizarea serviciilor publice prestate de către ANTA prin îmbunătățirea sistemului informațional automatizat „e-Autorizație transport”;

– Implementarea reformei controlului de stat prin îmbunătățirea procesului de organizare a activităților de control;

– Sporirea eficienței gestionării fluxului de transport auto la frontieră.

 Am ferma convingerea că prin realizarea celor prevăzute  de parteneriatul în cauză transportatorii auto din Moldova vor beneficia de instrumente și condiții moderne de activitate, astfel sporindu-și productivitatea și eficiența muncii lor de zi cu zi. USAID, prin intermediul Programului nostru, vine să sprijine Moldova în eforturile sale de a-și onora angajamentele internaționale privind îmbunătățirea sectorului de transport și logistică pentru mediul de afaceri”, a ținut să remarce dl Douglas Muir, Directorul Programului USAID pentru Reforme Structurale în Modova.

 Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) a lansatProgramul pentru Reforme Structurale în Modova in octombrie 2017 pentru o perioadă de patru ani. Programul include patru componente majore: facilitarea comerțului, îmbunătățirea mediului de afaceri, comunicarea strategică și fondul pentru consolidarea coridoarelor comerciale.

 

Sursa: anta.gov.md

Admin

Admin