Regulamentul privind standardele de emisii de CO2 pentru vehiculele grele, adoptat de Consiliul UE stabilește obiective nerealiste pentru industria transporturilor rutiere

Consiliul UE a adoptat oficial Regulamentul privind standardele de emisii de CO2 pentru vehiculele grele marcând încheierea unui proces legislativ care a condus la obiective excesiv de idealiste de reducere a emisiilor de CO2 în sectorul transportului rutier pentru următorii ani – 2030, 2035 și 2040.

Regulamentul include o clauză de revizuire pentru 2027 și o evaluare suplimentară a rolului combustibililor carbon-neutri în atingerea emisiilor zero-net.

Noile obiective de reducere a emisiilor CO₂ adoptate de Consiliul UE stabilesc așteptări nerealiste având în vedere limitările economice și lipsa infrastructurii de alimentare necesare pentru implementarea pe scară largă a vehiculelor grele verzi. Noul regulament adoptat de Consiliul UE evită introducerea cotelor obligatorii de achiziție pentru operatorii de transport, așa cum a cerut industria transporturilor rutiere, însă rămâne îngrijorătoare consultarea actual la nivelul Comisiei europene care vizează introducerea unor ținte obligatorii de ecologizare a flotelor de vehicule comerciale.

Deși la nivel european acordul cu privire la noile standarde de emisii de CO2 pentru vehiculele grele pare să fie încheiat, pentru industria transporturilor rutiere procesul abia începe. În  ceea ce privește infrastructura necesară pentru implementarea pe scară largă a vehiculelor grele cu emisii zero, suntem doar la început. Din perspectiva conștientizării și a disponibilității clienților sectorului transporturilor rutiere de a împărți costul ridicat al tranziției, munca abia a început.

UE și-a stabilit deja un obiectiv foarte ambițios pentru 2030, dar Comisia ar trebui să înceapă în curând o analiză adecvată pentru a prognoza realist ce poate realiza economia UE până în 2030, legislatorii au fost idealiști până acum și trebuie analizat ce poate realiza economia UE în realitate.

Aspecte cheie ale noului regulament

Obiective de reducere a emisiilor: Regulamentul stabilește ținte excesiv de ambițioase pentru vehiculele grele noi:

o reducere a emisiilor cu 45% începând cu 2030 (creștere de la 30%)

o reducere a emisiilor cu 65% începând cu 2035

o reducere a emisiilor cu 90% începând cu 2040

Diferențiere în categoriile de autobuze: așa cum a fost susținut de industria transporturilor rutiere reprezentată de IRU, legislația recunoaște diferențele operaționale între autobuzele intercity și autocare în comparație cu autobuzele urbane.

Autobuze urbane cu emisii zero: ținta de 100% din autobuzele urbane noi să aibă emisii zero a fost amânată până în 2035, cu o țintă intermediară de 90% începând din 2030. Autobuzele interurbane vor fi exceptate de la acest obiectiv, ele fiind considerate, din punctul de vedere al măsurării reducerii emisiilor, autocare.

Inovații eTrailer: Amendamentele în regulamentele de aprobare a tipului includ acum definiții pentru eTrailere, îmbunătățind standardele vehiculelor pentru a se alinia cu tehnologiile moderne.

Implicații pentru industrie

Industria transporturilor rutiere reprezentată de IRU recunoaște rolul standardelor revizuite CO₂ în orientarea sectorului către o mai mare sustenabilitate, dar subliniază necesitatea de a aborda provocările practice precum capacitatea rețelei, disponibilitatea infrastructurii de alimentare și reîncărcare și necesitatea de stimulente pentru adoptarea camioanelor și autobuzelor cu emisii zero. Vehiculele cu emisii zero nu trebuie să compromită capacitatea încărcăturii camioanelor. În plus, rolul de decarbonizare și beneficiile combustibililor neutri din punct de vedere al carbonului ar trebui luate în considerare pe deplin.

Regulamentul prevede că o nouă metodologie pentru vehiculele grele care rulează exclusiv pe combustibili neutri CO₂ va fi evaluată în decurs de un an de la implementarea noilor reguli, iar IRU susține pe deplin acest lucru pentru sectorul dinamic al transporturilor rutiere, care are nevoie de opțiuni pentru o varietate largă de operațiuni. Economia europeană nu-și poate permite să ignore nicio tehnologie care poate atinge obiectivele de decarbonizare.

Etapele următoare

Regulamentul urmează să fie semnat și publicat în Jurnalul Oficial al UE. El va intra în vigoare la 20 de zile după publicare.

Eficacitatea și impactul regulamentului modificat vor fi examinate de Comisie în 2027.

Regulamentul prevede ca CE să evalueze prompt starea condițiilor de activare pentru implementarea vehiculelor cu emisii zero și permite o revizuire potențială a legii în 2027.

Munca acum începe

  • Începând din 2025 până în 2027, Comisia va produce o serie de rapoarte care evaluează, printre altele, rolul combustibililor neutri CO₂ și adoptarea vehiculelor grele cu emisii zero.
  • O clauză de revizuire, stabilită pentru decembrie 2027, va evalua impactul și eficacitatea noilor standarde, asigurându-se că rămân aliniate cu evoluțiile tehnologice și de pe piață.

Industria transporturilor rutiere reprezentată de IRU este angajată să lucreze îndeaproape cu factorii de decizie și actorii din industrie pentru a asigura o tranziție de succes și durabilă.

Pe măsură ce aceste noi standarde încep să influențeze viitorul industriei de transport rutier comercial, este necesară promovarea unei legislații realiste și realizabile, susținute de măsuri care facilitează o tranziție lină pentru toate părțile implicate, așa cum este conturat în Green Compact – IRU.

AITA

AITA