Recomandări Titularilor de Carnete TIR

În ceea ce privește procedurile TIR, e necesar să luați în considerare următoarele:

– Operatorii de transport  trebuie să se abțină temporar de la efectuarea oricăror operațiuni TIR către/din/prin teritoriul Ucrainei.

– Operatorii de transport care deja au deschis Carnete TIR cu destinație în Ucraina, sunt sfătuiți să contacteze biroul vamal de plecare relevant și să ceară anularea Carnetul TIR. În aceste cazuri, operatorii de transport trebuie, de asemenea, să întreprindă alte acțiuni necesare, cu autoritățile vamale relevante și cu clienții acestora (legate în principal de formalitățile de export).

– Vehiculele care au intrat deja pe teritoriul Ucrainei sunt sfătuite să părăsească teritoriul cât mai curând posibil. Dacă nu puteți finaliza Operațiunea TIR pe teritoriul Ucrainei, recomandăm să folosiți acelaș Carnet TIR pentru a transporta mărfurile înapoi în țara de plecare sau pentru a schimba biroul vamal de destinație (conform prevederilor articolului 27 din Convenția TIR). La întoarcere la biroul vamal de la ieșirea anterioară, trebuie să solicitați autorităților vamale să îndeplinească acelaș Carnet TIR pentru operațiunea TIR inversă. Modificările corespunzătoare din coloana 6 (țara de destinație) se pot face de către vamă în tichetele rămase Nr. 1/2.

– Operatorii de transport ale căror vehicule se află în prezent pe teritoriul Federației Ruse sunt sfătuiți să folosească rute alternative pentru a se întoarce în Moldova (de exemplu, prin țările baltice și europene sau Georgia, Azerbaidjan,Turcia și a.m.d.).

– Sistemele informatice ale autorităților vamale din Ucraina funcționează cu întreruperi, totuși unele proceduri vamale se pot efectua manual, dar se preconizează întârzieri semnificative în procesarea datelor privind mărfurile transportate.

Admin

Admin