Punerea în aplicare a tahografului inteligent tranzitoriu 2

Aducem la cunoștința operatorilor de transport rutier internațional de marfă, că  serviciile Comisiei Europene au publicat proiectul de act pentru punerea în aplicare a  „Adaptării specificațiilor tehnice ale tahografului inteligent pentru a ține seama de faptul că Galileo OSNMA (Serviciul deschis pentru autentificarea mesajelor de navigație) nu va fi disponibil înainte de noua versiune a tahografului inteligent. Tahograful vine pe piață”.

Comentariile părților interesate din UE sunt așteptate până la 22 martie 2023, urmate de adoptarea de către Comitetul pentru transport rutier al UE și Comisia Europeană însăși, înainte de publicare. Vedeți mai multe despre Pachetul UE de mobilitate 1 și termenele limită pentru introducerea versiunii 2 a tahografului inteligent pe fereastra unică IRU MP1 la:    https://www.irumobilitypackages.org/, compartimentul „Reguli pentru timpul de conducere și odihnă”.

Problema a fost discutată de mai multe ori de experții IRU în aplicarea legii, la întâlnirile lor regulate de marți. Următoarea discuție este programată pe 28 februarie, la ora 14:00 CET.

Admin

Admin