Parlamentul European adoptă măsuri pragmatice și prietenoase cu IMM-urile pentru raportarea gazelor cu efect de seră – CountEmissions EU

Industria transporturilor rutiere salută votul comun al comitetelor Parlamentului European – PE pentru transporturi și mediu privind propunerea CountEmissions EU și în special faptul că Parlamentul nu a făcut contabilizarea emisiilor de gaze cu efect de seară (GES) obligatorie pentru companiile de transport de toate dimensiunile.

Raportul comitetelor PE a ținut cont de solicitarea ca întreprinderile mici și mijlocii (IMM) să nu fie supraîncărcate de raportare emisiilor de GES și le permite să utilizeze date secundare. De asemenea, pune în mod corect un accent imediat pe raportarea bazată pe standardul ISO, deoarece este prea bine pentru a trece la o abordare a bazei pe ciclul de viață. Industria transporturilor rutiere reprezentate de IRU este în favoarea faptului că metodologia CountEmissions EU este pe deplin aliniată cu standardul ISO 14083, poate oferi un cadru fiabil și larg recunoscut.

Prin votul comun din 04 martie 2024, comitetele Parlamentului European pentru transporturi – TRAN și mediu – ENVI au aprobat raportul privind propunerea CountEmissions EU.

CountEmissions EU propune să ofere o abordare uniformă pentru măsurarea și comunicarea emisiilor de gaze cu efect de seară (GES) din serviciile de transport de pasageri și mărfuri din UE.

Raportul comitetelor PE permite IMM-urilor subcontractate de către companiile care cad sub incidenta regulamentului să utilizeze date secundare.

Parlamentul propune, de asemenea, ca marile companii să fie autorizate să utilizeze propriile lor instrumente de calcul interne, dacă acestea sunt conforme cu metodologia regulamentului. Acest lucru asigură o aplicare uniformă a regulamentului în toate modurile de transport.

Abordarea bazată pe ciclu de viață

Parlamentul a decis, de asemenea, să amâne introducerea imediată a unei abordări bazate pe ciclul de viață și în schimb, a optat pentru un model de sursă la roată(well to wheel), în conformitate cu propunerea Comisiei Europene.

Cu toate acestea, Comisia Europeană trebuie să dezvolte o metodologie pentru calcularea emisiilor de GES ale tuturor modurilor de transport bazată pe o abordare bazată pe ciclul de viață. Metodologia ar include emisiile din fabricarea, întreținerea și eliminarea vehiculelor.

Abordarea bazei pe ciclu de viață este mai cuprinzătoare decât cea de la sursa la roată și ar trebui să fie o prioritate în toate discuțiile privind decarbonizarea transportului. Cu toate acestea, în contextul reglementării CountEmissions EU și dată fiind complexitatea sa, ar trebui să fie luată în considerare într-un stadiu ulterior și numai dacă acest lucru se face în paralel cu standardul ISO.

Consiliul a adoptat deja poziția sa cu privire la propunerea CountEmissions EU. Negocierile în trilog vor începe odată ce plenul Parlamentului adoptă versiunea sa, care cel mai probabil va fi finalizată sub noul Parlament.

AITA

AITA