Noi modificări la pachetul de mobilitate în vigoare începând cu 2 februarie 2022

În iulie 2020, Pachetul de mobilitate a fost adoptat și publicat de Parlamentul European.

Pachetul de mobilitate este un set de legi ale Uniunii Europene (denumită în continuare UE) menite să reglementeze activitățile transportatorilor de marfă în UE. Pachetul de mobilitate acoperă o gamă largă de domenii de reglementare în sectorul transporturilor: condiții de muncă și de odihnă pentru șoferi, reguli pentru introducerea și utilizarea tahografelor, regulile de cabotaj, regulile de detașare a angajaților etc.

Unele reguli ale pachetului de mobilitate (privind timpul maxim de conducere, perioadele minime de odihnă, întoarcerea obligatorie a șoferilor la domiciliu, pauze obligatorii pentru operațiunile de cabotaj, precum și prevederi privind introducerea și utilizarea tahografelor) sunt în vigoare din august 2020. Intrarea în vigoare și aplicarea actelor și regulilor rămase din Pachetul de mobilitate a fost amânată.

Astfel de acte și reguli intră în vigoare la 2 februarie 2022 și constituie următoarele modificări: în regulile de detașare a șoferilor, plata salariilor, alte garanții pentru șoferii detașați și utilizarea tahografului.

Mai jos vom prezenta principalele modificări care vor intra în vigoare începând cu 2 februarie 2022:

– La trecerea frontierei unui stat membru UE, tahograful va trebui introdus manual și confirmat cu simbolul (codul) țării respective.

Această cerință are ca scop controlul dispozițiilor referitoare la detașarea (cazarea) șoferilor și la cabotaj. Când și cum să introduceți codul țării în tahograf? Acest lucru trebuie făcut la graniță sau la cea mai apropiată stație din afara graniței, sau la port sau stația de sosire dacă sosești cu feribotul sau trenul. Cardul de șofer trebuie introdus în tahograf la introducerea și verificarea simbolului țării. Înainte de a introduce codul (caracterul) în dispozitiv, este necesar să opriți vehiculul de marfă. Apoi, în meniul tahografului, selectați și confirmați „Țara de origine/locul de origine”. „Sfârșitul țării / Sfârșitul locului” – nu intrați.

Neintroducerea simbolului (codul) țării poate duce la o amendă atât pentru șofer, cât și pentru transportator.

  • A fost introdus principiul egalității de remunerare în aceeași țară.

Acest principiu înseamnă că șoferul detașat trebuie să primească salariul minim și alte garanții din țara gazdă a UE (în care este detașat șoferul). Aceasta înseamnă că companiile de transport vor trebui să calculeze exact cât vor trebui să plătească șoferului atunci când aceste modificări vor intra în vigoare. Pentru multe companii, acest lucru va însemna o creștere semnificativă a costurilor șoferilor.

Trebuie menționat că cheltuielile de călătorie, mâncare și cazare nu pot fi incluse în remunerația pentru munca în străinătate (în călătorii de afaceri) în măsura în care sunt destinate rambursării cheltuielilor asociate unei călătorii de afaceri. Adică, numai indemnizațiile de călătorie și alte indemnizații legate de călătorie care sunt separate și distincte de cheltuielile reale de călătorie, cazare și masă pot fi incluse în salariul șoferului.

Totuși, cerința de a plăti șoferului un salariu (și alte garanții) care îndeplinește cerințele țării străine în care este trimis nu se va aplica în toate cazurile.

Cerințele pentru regulile de detașare a șoferilor nu se aplică:

  1. la transportul bilateral de mărfuri din statul membru de stabilire către alt stat membru sau țară terță sau dintr-un alt stat membru al UE sau o țară terță către statul membru de stabilire (de exemplu, dacă șoferul companiei de transport lituaniene transportă mărfuri din Lituania până în Germania);

  2. pentru transportările de tranzit (adică traversarea unei țări fără a încărca sau descărca mărfuri în ea).

În alte cazuri (inclusiv operațiuni de cabotaj și transport internațional, când un transportator dintr-o altă țară transportă mărfuri între alte țări UE), se aplică cerințele de detașare.

De asemenea, există o serie de măsuri de control pentru a asigura noi condiții pentru detașarea șoferilor în UE. Companiile de transport vor fi obligate să depună o declarație de detașare (declarație de cazare) înainte de începerea detașării. Declarația de detașare trebuie depusă autorităților naționale competente ale statului membru UE în care este detașat membrul personalului prin intermediul sistemului de informații IMI. Companiile de transport vor trebui să-și creeze propriile conturi în acest sistem.

Declarația de călătorie va fi valabilă de la 1 zi la 6 luni. Trebuie depusă o declarație pentru fiecare stat membru al UE în care va fi trimis șoferul. Nu este nevoie să depuneți o declarație pentru fiecare călătorie separat.

Pentru mai multe informații despre declarații, consultați prezentarea Organizației Europene a Muncii (ELA).

Directiva nr. 2020/1057, care urmează să fie aplicată de statele membre UE până la 2 februarie 2022, prevede, de asemenea, că statele membre UE trebuie să pună în aplicare mecanisme de control adecvate, precum și amenzi și alte sancțiuni care pot fi impuse transportatorilor, expeditorilor de marfă și alți participanți la procesul de transport care încalcă aceste reguli, dacă știau sau ar fi trebuit să știe că serviciile de transport comandate de aceștia încalcă aceste reguli.

Și acestea nu sunt singurele modificări din februarie 2022.

Vă reamintim că din 21 februarie 2022 se aplica Regulamentul nr. 2020/1055. Regulamentul nr. 2020/1055 modifică anumite aspecte ale licențelor, regulilor de cabotaj și alte prevederi.

De exemplu, din 21 februarie 2022 au intrat în vigoare următoarele:

  • cerința de a returna fiecare vehicul în țara de înmatriculare a transportatorului cel puțin o dată la 8 săptămâni.

Regulamentul impune întreprinderilor de transport să-și organizeze parcul astfel încât vehiculele aparținând întreprinderii și utilizate pentru transportul internațional de mărfuri să revină la unul dintre centrele de operare dintr-un stat membru în cel mult opt ​​săptămâni de la plecare.

Scopul acestei cerințe este acela de a asigura întoarcerea obligatorie a angajaților la locul lor de reședință pentru recreere, întreținerea corespunzătoare a vehiculelor, prevenirea înființării de companii ființe și cabotajul sistemic care creează bariere la intrarea pe piață.

  • cerința pentru o perioadă de pauză de 4 (patru) zile (perioada de răcire – cooling off period).

Regulamentul prevede că transportatorii nu au voie să efectueze operațiuni de cabotaj cu același vehicul sau, în cazul unei combinații de vehicule, cu un vehicul de același tip în același stat membru, în termen de 4 zile de la încheierea cabotajului, operațiune efectuata în acel Stat – membru.

În cazul transportului combinat, țara gazdă va putea asigura o perioadă mai mare de 7 zile și o pauză mai mică de 4 zile.

Regula de bază a cabotajului „3 operațiuni de cabotaj în 7 zile” rămâne neschimbată!

De asemenea, regulamentul modifică cerințele privind condițiile de creare, licențiere, evaluarea bunei reputații etc.

Admin

Admin