MODERNIZAREA SISTEMULUI INFORMATIC – O NOUĂ PRIORITATE A SERVICIULUI VAMAL

Serviciul Vamal își trasează noi obiective strategice pentru următoarea perioadă, menite să susțină eforturile instituționale în promovarea de noi facilități pentru agenții economici conformi, implicați în comerțul internațional de mărfuri.

În acest sens, autoritatea vamală intensifică măsurile pe segmentul de modernizare și dezvoltare a sistemului informațional vamal, iar principalele acțiuni demarate vizează fortificarea capacităților operaționale, introducerea unor noi instrumente, transferul de cunoștințe și schimbul internațional de cele mai bune practici în domeniu.

Instituția întreprinde toate demersurile necesare pentru modernizarea sistemului informațional pe baza celei mai recente versiuni a softului aplicativ Asycuda World, ceea ce va permite integrarea, din punct de vedere tehnic, a unor noi module și funcționalități indispensabile în activitatea vamală (NCTS, Ghișeul Unic etc.).

În parteneriat cu proiectul european Twinning, Serviciul Vamal a inițiat procesul de implementare a Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) și Ghișeului Unic, care vor contribui la eficientizarea activității, prin aplicarea standardelor și celor mai bune practici europene în domeniul administrării vamale. Aceste noi module presupun un nivel înalt de securizare a datelor stocate, în același timp, fiind posibil și schimbul de informații în format electronic cu autoritățile naționale de resort.

De asemenea, organul vamal își va intensifica nivelul de colaborare cu toate agențiile guvernamentale implicate în eliberarea actelor permisive necesare pentru vămuire, deoarece noul Ghișeu Unic ar urma să conțină acte emise de mai multe autorități publice. Astfel, dacă la momentul actual, agentul economic sau brokerul vamal trebuie să solicite un șir de acte permisive de la mai multe agenții, pe care le atașează, ulterior, la declarația vamală, atunci, după implementarea Ghișeului Unic, toate actele vor putea fi depuse la un sigur ghișeu, iar sistemul le va repartiza în mod automat tuturor autorităților vizate.

Directorul interimar al Serviciului Vamal, Iurie Ceban, lider de proiect Twinning din partea RM și Vytenis Alisauskas, Vicedirectorul autorității vamale lituaniene, lider de proiect din partea Lituaniei, supraveghează continuu evoluțiile înregistrate de la demararea proiectului de fiecare parte implicată, cu asistența Consilierului Rezident de Twinning, Valdas Dovydenas. Partenerii de implementare a proiectului sunt Departamentul Vamal al Republicii Lituania și Agenția Vămilor și Monopolului a Republicii Italiene.

Prin modernizarea sistemului informațional vamal, Serviciul Vamal intenționează să creeze o infrastructură informatică și o platformă tehnologică modernă, care va permite extinderea facilităților și în cazul vămuirii electronice, dar și îmbunătățirea calității serviciilor oferite atât agenților economici, cât și cetățenilor.

Sursa: customs.gov.md

Admin

Admin