La Chișinău s-a desfășurat ședința Comisiei mixte moldo-ruse în domeniul transportului rutier internațional

Miercuri, 6 noiembrie, curent, a avut loc ședința Comisiei mixte moldo-ruse în domeniul transportului rutier. Din partea Asociației AITA în cadrul comisiei a participat dl Ghenadie ȚAULEN, Administrator AITA.

Un cuvânt de salut a fost adresat membrilor comisiilor de dl. Vadim Brînzan, Ministrul economiei și infrastructurii.

În cadrul ședinței au fost discutate subiecte de importanță majoră: situația actuală în domeniul transportului de mărfuri și persoane între state, precum și subiectul privind cota suplementară de autorizații pentru anul 2019, și cota preliminară pentru anul 2020, etc.

Membrii Comisiei au remarcat o creștere a dinamicii a schimburilor comerciale între state și au confirmat necesitatea creării condițiilor favorabile pentru dezvoltarea în continuare a transportului rutier de mărfuri între Republica Moldova și Federația Rusă.

Delegația rusă a subliniat faptul că cota parte a transportărilor efectuate de transportatorii ruși a crescut neesențial în acestă direcție, numai pînă la 10,4 % din tot volumul de transportări.

În cadrul discuțiilor partea moldovenească a informat despre folosirea cotei suplimentare de autorizații eliberată în luna septembrie (1250 autorizații) care a fost deja epuizată. Peste 1 000 de autorizații eliberate anterior de ANTA se află în posesia transportatorilor moldoveni. Iar pentru a asigura necesitățile operatorilor de transport rutier din Republica Moldova ar mai fi necesare cel puțin 5 000 de autorizații pentru anul 2019.

În acest context, partea rusă a acceptat eliberarea unei cote suplimentare de 500 de autorizații pentru acest an. Autorizațiile urmează să ajungă prin poșta diplomatică la ANTA săptămâna viitoare pentru a fi ulterior distribuite transportatorilor locali conform cererilor depuse și legislației în vigoare.

Pentru anul 2020, în rezultatul discuțiilor, a fost obținută majorarea numărului autorizațiilor pentru transportul bilateral/tranzit de mărfuri cu 1000 unități. Astfel, contingentul preliminar de autorizații pentru partea moldovenească în anul 2020 va constitui 16 000 autorizații pentru transportul bilateral/tranzit de mărfuri și 500 autorizații pentru transportul în/din țări terțe. Autorizațiile pentru transportul bilateral/tranzit se vor putea folosi în trei etape: 8 mii în primele 6 luni și chîte 4 mii în următoarele perioade de chite 3 luni.

Reuniunea comisiei s-a finalizat cu semnarea Protocolului ședinței care poate fi descărcat de aici.

Admin

Admin