INTRODUCEREA DECLARAȚIEI GENERALE DE SOSIRE, OBLIGATORIE ÎN UCRAINA

 Începând cu 7 noiembrie 2020, intră în vigoare modificările aduse Codului vamal al Ucrainei (în special articolele 191 (paragraful 5), 1941 și 1942), potrivit cărora transportatorul de mărfuri este obligat să depună o declarație generală de sosire:

  • pentru toate mărfurile care sosesc pe teritoriul Ucrainei (inclusiv cele în tranzit)
  • în numele transportatorului, depunând declarația generala obligatorie direct la autoritatea vamală sau prin reprezentantul său (destinatar, broker)
  • sub forma unui mesaj electronic certificat printr-o semnătură digitală electronică
  • către autoritatea vamală, în a cărei zonă de activitate se află punctul de control peste granița de stat a Ucrainei, unde mărfurile vor trece frontiera vamală a Ucrainei pentru prima dată (adică biroul vamal de intrare)
  • pentru transport rutier – cu cel puțin o oră înainte de sosirea acestor mărfuri pe teritoriul vamal al Ucrainei.

Lista informațiilor care trebuie indicate în declarația generala obligatorie, poate fi găsită în Decretul Ministerului Finantelor din Ucraina nr. 502 din 13 august 2020  (în ucraineană).

Admin

Admin