Încheierea Congresului Mondial al IRU

Astăzi, 8 noiembrie 2018, s-a încheiat Congresul Mondial al IRU cu aprobarea Muscat Compact – o foaie de parcurs pentru viitorul transportului rutier, mobilității, comerțului și logisticii.

Muscat Compact se concentrează pe patru elemente-cheie: talent, comerț, mediu și inovare. Ca cadru de cooperare bazat pe principii, acesta va aduce la fuziunea industriei pentru a-și controla viitorul prin utilizarea inovației în vederea depășirii provocărilor actuale și incertitudinilor.

Muscat Compact promovează acțiunile colective și ghidează colaborarea public-privată la nivel local, național, regional și global.

Congresul Mondial al IRU a demarat miercuri, cu un discurs roșu din partea președintelui Goldman Sachs International și fostului președinte al Comisiei Europene, José Durao Barroso, care a cerut industriei să colaboreze pentru a face schimbări pozitive:   “Este esențial să vorbim, de interese și animozități diferite, deoarece vorbirea este ceea ce conduce la tranzacții, care la rândul lor înseamnă comerț și prosperitate globală “.

Muscat Compact a fost apoi discutat într-un dialog ministerial închis, examinând modul în care guvernele pot lucra mai bine cu operatorii de transport în sprijinirea facilitării comerțului, construirea capitalului uman, decarbonizarea, digitalizarea și facilitarea eficienței intermodale.

25 de delegații regionale și naționale s-au reunit pentru a planifica un curs de acțiune pentru a atinge obiectivele industriei și obiectivele globale, în special cele prevăzute în Agenda 2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă și obiectivele dezvoltării durabile (SDG).

Muscat Compact a fost prezentat astăzi în cadrul sesiunii de închidere a lui Emil Kaikiyev, ministrul responsabil de energia și infrastructura Comisiei Economice Eurasiatice, care solicită colaborarea între sectorul public și cel privat în privința transportului, comerțului și mobilității. IRU a pledat mult timp pentru a pune capăt abordărilor forțate, cu armonizarea și cele mai bune practici globale comune. Acest lucru este mai important acum decât oricând, deoarece ne confruntăm cu schimbări accelerate și cu oportunități semnificative. Muscat Compact va juca un rol important în sfera transportului, unde vom acționa împreună pentru a proiecta viitorul nostru și vom începe să îl construim.

Secretarul general al IRU, Umberto de Pretto, a adăugat:
“Acesta este un moment definitoriu pentru industrie. Nu putem anticipa viitorul, dar putem să forțăm propriul destin în el. Supraviețuirea industriei – a prosperității globale – depinde de aceasta “.

Prezentarea Muscat Compact a încheiat două zile istorice de dezbateri în Muscat și lansarea unui nou studiu IRU important din industrie, care subliniază inovația bazată pe tehnologie ca fiind cheia pentru a face față provocărilor de mâine.

Admin

Admin