FOAIA DE PARCURS, CMR – modificări de utilizare și înregistrare

Astăzi, 26.03.2024, în ședința de Guvern a fost aprobată modificarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea hotărârii Guvernului nr. 294/1998 cu privire la executarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997.

Proiectul de hotărâre menționat a fost elaborat în scopul simplificării procesului de administrare a afacerilor, prin excluderea avizului de însoțire a mărfii și foii de parcurs din lista formularelor tipizate de documente primare cu regim special.

Ca urmare a operării modificărilor propuse prin proiectul de act normative menționat, operatorii de transport rutier vor aproba și tipări de sine stătător formularele de documente primare, cu elemente obligatorii prevăzute pentru documentele primare.

Totodată, operatorii de transport rutier vor putea utiliza stocul disponibil doar de formulare tipizate de document primar cu regim special „foaia de parcurs”, valabile până la intrarea în vigoare a hotărârii menționate.

La fel, a fost exlusă și obligația de a înregistra formularele scrisorilor de transport internațional (CMR) procurate, la Întreprinderea de Stat Editura de Imprimate “Statistica”. Acest fapt contravine Convenției relative la Contractul de transport internațional al mărfurilor pe șosele (C.M.R.) (19 mai 1956, Geneva), la care Republica Moldova a aderat în conformitate cu prevederile Hotărârii Parlamentului Republicii Moldova nr.1318 din 2 martie 1993.

De asemenea, în scopul racordării cadrului normativ la prevederile Codului vamal, în vigoare de la 0l ianuarie 2024 și a Hotărârii Guvernului nr. 92/2023 cu privire la punerea în aplicare a Codului vamal, formulare de documente primare cu regim special ale Serviciului Vamal: Declarație vamală în detaliu; TV-14 Chitanță de percepere a obligațiilor vamale de la persoane fizice; TV-20 Chitanță pentru bunurile primite spre păstrare; TV-25 Adeverință pentru mijlocul de transport importat; TV-26 Autorizație pentru înregistrarea mijlocului de transport introdus temporar în Republica Moldova; TV-28 Certificat pentru legiferarea valutei străine, documentelor de plată, metalelor prețioase, pietrelor scumpe, articolelor de bijuterie din metale prețioase și pietre scumpe introduse în Republica Moldova, precum și TV-30 Borderou pentru transport, au fost excluse din Nomenclatorul formularelor tipizate de documente primare cu regim special.

Menționăm faptul, că prezenta hotărâre vă intra în vigoare la expirarea a 2 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

AITA

AITA