e-Digitalizare în transportul rutier

La data de 11 ianuarie 2022, la inițiativa Asociației Internaționale a Transportatorilor Auto din Moldova (AITA), Viceprim-ministrul pentru Digitalizare – dl Iurie ȚURCAN a organizat o ședință de lucru cu privire la procesul de digitalizare a sectorului transportului rutier internațional de mărfuri.

La ședință au participat reprezentanți ai Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerului Finanțelor, Agenției Naționale Transport Auto și Agenției Servicii Publice.

Asociația Internațională a Transportatorilor Auto din Moldova (AITA), a fost reprezentată de dnii Iulian POSTICĂ și Ghenadie ȚAULEAN – Administratori a Asociației AITA.

În cadrul ședinței menționate au fost puse în discuție mai multe soluții digitale:

  • e-Autorizație transport – sistem informațional automatizat de eliberare și repartizare a autorizațiilor;
  • e-BSEC sistem privind digitalizarea autorizațiilor eliberate sub egida OCEMN;
  • e-TIR – sistem ce permite schimb de date electronice, fără a utiliza Carnete TIR pe suport de hârtie;
  • e-CMR – sistem de gestionare a capacităților asociate cu acțiunile foii de trăsură tip CMR.

În urma discuțiilor din cadrul ședinței, s-a convenit de a organiza ședințe tematice în vederea examinării separate a fiecărei soluții digitale în parte.

Scrisoarea Asociației AITA adresată dlui Iurie ȚURCANU – Viceprim-ministru pentru digitalizare, privind soluționarea problemelor ce țin de digitalizarea serviciilor publice

Admin

Admin