Cursuri de instruire „Utilizarea programului TIR-EPD”

Astăzi, în incinta Instituţiei de Învățământ „Centru de Instruire a Personalului pentru Transporturi Internaţionale „CIPTI” (mun. Chişinău, str. Vlad Țepeș, nr. 1) s-au deschis cursuri de instruire privind utilizarea aplicației IRU TIR-EPD, pentru transmiterea declaraţiei prealabile a tranzitului sub acoperirea Carnetului TIR.

Cu susținerea Programul USAID Reforme Structurale în Moldova a fost posibilă relansarea și punerea în deplină funcţiune a modulului de primire a pre-declarațiilor electronice prin aplicația Uniunii Internaționale a Transportului Rutier (IRU), TIR-EPD (TIR – Electronic Pre-Declaration) în cadrul Sistemului informațional ”ASYCUDA World”. De asemenea Programul USAID a susținut instruirea a 100 de transportatori-membri ai Asociaţiei AITA în cadrul cursuri de perfecționare cu privire la utilizarea sistemului TIR-EPD.

După absolvirea cursului în cauză participanţilor le vor fi înmânate Certificate de competență în acest domeniu, care va atesta că absolventul este utilizator certificat al programului TIR-EPD și dispune de capacitățile necesare pentru a utiliza programul în cauză. Durata cursului este de o zi. Toţi participanţii la cursuri vor avea posibilitatea online, în regim de test să perfectezi pre-declaraţiile electronice prin aplicația TIR-EPD.

La deschiderea cursurilor cu un cuvânt de salut din partea conducerii Asociaţiei AITA a venit dl Dumitru ALBULESA, Administrator AITA. Dl Serghei TARAN, directorul Centrului CIPTI a informat participanții despre importanţa acestor cursuri.

Lectori la aceste cursuri vor fi domnii Ghenadie ŢAULEAN, Administrator AITA, domnul Vitalie CEBAN, specialist al Secţiei tranzit din cadrul Serviciului Vamal şi domnul Petru MITITIUC, Şef Secție relații externe, legislație, protocol si servicii secretar.

 

 

 

 

Admin

Admin