COMUNICAT INFORMATIV

La data de 08 aprilie curent, de către Directoratul Asociației AITA în persoanele dlor Iulian Postică și Ghenadie Țaulean – Administratori AITA, a fost organizată în incinta Asociației Internaționale a Transportatorilor Auto din Moldova (AITA) o ședință de lucru cu operatori de transport membri ai Comisiei TIR, unde au fost abordate o serie de probleme ce țin de transportul rutier internațional de mărfuri, cum ar fi:

– eliberarea autorizațiilor de transport, inclusiv prin implementarea sistemului digitalizat;
– propuneri privind modificarea cadrului legislativ și normativ din domeniu;
– organizarea unor ședințe de lucru ulterioare cu reprezentanții ANTA și Ministerului Economiei și Infrastructurii.

Asociația AITA va continua organizarea ședințelor tematice cu operatorii de transport rutier internațional de mărfuri.

La ședință au participat:

  • Bîrnovan Roman – administrator SRL”Dias Expedit”
  • Bulat Ion – administrator SRL ”Trans Ager”
  • Diuvenji Mihail – administrator SRL”RG-Cargo”
  • Druță Mariana – administrator SRL”Mega Expres”
  • Lungu Marian – administrator SRL”Adenosar”
  • Melnic Ion – administrator SRL”Cargo Trafic”
  • Paslari  Carolina- administrator SRL”Servis-Libera”

Admin

Admin