Camioanele vor putea traversa mai rapid frontiera moldovenească

Din ianuarie 2019, TIR-EPD (TIR-pre-declarația electronică) va începe din nou să opereze în Moldova. Acest modul permite transportatorilor de mărfuri să introducă în avans datele lor privind încărcătura în sistemele informatice electronice ale tuturor serviciilor vamale de-a lungul întregii rute programate: de la punctul de plecare, prin țările de tranzit până la punctul de destinație.

Sistemul nu anulează declarațiile vamale, dar datorită faptului că vama a fost deja informată cu privire la natura încărcăturii, angajații Serciului Vamal (și conducătorii auto) economisesc timp pentru inspecție. Și timpul este cea mai valoroasa marfă în transportul rutier de mărfuri.

Astăzi, sistemul TIR-EPD este disponibil în 27 de limbi și operează în 32 de țări, inclusiv cele din vecinătatea Moldovei – România și Ucraina. De fapt, Moldova a fost prima țară din afara Uniunii Europene care a introdus în 2009 TIR-EPD. Cu toate acestea, în 2013, din motive tehnice, după modernizarea ASYCUDA World, utilizarea TIR-EPD în Moldova a fost imposibilă.

Lichidarea acestei “pete albe” pe harta Europei s-a reuşit doar în acest an. Asociația Internațională a Transportului Auto (AITA) a încheiat un acord cu Serviciul Vamal al țării și cu compania IT BASS System pentru implementarea și lansarea modulului TIR-EPD cu transferul ulterior al acestuia către vamă.

“Introducerea TIR-EPD în Moldova este o dovadă convingătoare a unui dialog constructiv care poate avea loc între sectorul public și cel privat, în acest caz între Serviciul Vamal și AITA. Aceste două institute au dat dovadă de maturitate în conștientizarea nevoilor reciproce ale tuturor entităților implicate în procesul de transport. De aceea, programul nostru a sprijinit acest parteneriat și introducerea unui instrument modern pentru transportatorii de mărfuri și vamă “, a declarat directorul programului, Douglas Muir.

În această vară, Programul de reforme structurale în Moldova, finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), a prezentat o evaluare cuprinzătoare a coridoarelor comerciale ale Republicii Moldova (TCA). Potrivit lui Douglas Muir, 90% din comerțul internațional cu operațiuni de export și import în țară este reprezentat de transportul rutier de mărfuri, deoarece transportul pe calea aerului este costisitoare, pe apă și căi ferate sunt de durată. Însă transportările auto se ciocnesc de problema  drumurilor proaste, lipsa unei infrastructuri specializate, congestionarea sezonieră și o mare pierdere de timp din cauza cozilor la vamă, care, de regulă, nu se formează din vina vameşilor moldoveni.

Accelerarea vămuirii este una dintre prioritățile dezvoltării transportului de mărfuri la export și import, iar introducerea TIR-EPD este o contribuție semnificativă la acest proces.

Se accentuează avantajele TIR-EPD și ale Serviciului Vamal. După cum a subliniat vicedirectorul Serviciului, Viorel Doagă, autoritățile vamale știu în prealabil că pre-declarația este completă de către proprietarul carnetului TIR și că acest carnet este valabil. Acest schimb de informații ajută la accelerarea analizelor de risc înainte ca vehiculul să ajungă la punctul de trecere a frontierei, îmbunătățește siguranța, fiabilitatea și crește capacitatea de trecere a frontierei.

“Pe lângă avantajele directe pentru transportatorii moldoveni, TIR-EPD oferă beneficii transportatorilor din alte țări care transportă mărfuri în Moldova sau sunt în tranzit prin țara noastră, ceea ce înseamnă circa 100 de mii de curse pe an”, a spus administratorul AITA Dumitru Albulesa.

În multe țări, pre-declarația electronică a trecut din categoria unui instrument comod la cel obligatoriu. În Uniunea Europeană – începând cu 2009, în Belarus – începând cu 2011, în Uniunea vamală Rusia, Ucraina, Kazahstan – din 2012, în Turcia – din 2017. Și sistemul se extinde în mod constant din punct de vedere geografic.

La prezentarea recentă a proiectului, s-a remarcat că etapa următoare ar putea fi aderarea Moldovei la proiectul pilot e-TIR, care ar elimina utilizarea carnetelor de hârtie, făcându-le complet electronice. Proiectul începe deja să fie implementat de Uniunea Internațională a Transportului Rutier (IRU) în coridorul Kazahstan-Azerbaidjan-Georgia-Ucraina. Reprezentanții IRU notează că proiectul poate fi extins prin participarea Republicii Moldova.

Serviciul Vamal, AITA și IRU pledează în favoarea continuării și extinderii cooperării strânse, iar Programul USAID de reforme structural în Moldova, după cum a subliniat conducătorul acstuia, Douglas Muir, este gata să ofere acestei colaborări sprijin suplimentar.

“Studiul nostru a arătat că, în ultimii 15 ani, traficul de mărfuri în Moldova a crescut în mod semnificativ, și mai mult – spre vest. În același timp, ramura se confruntă cu probleme legate de drumurile proaste, lipsa infrastructurii, echipamentele vechi, accesul la finanțare, lipsa unei reglementări adecvate și multe probleme legate de trecerea frontierei.  Dar transportul de marfă este “sângele” economiei moldovenești și dorim să vedem că, continuă să accelereze: de aceea suntem aici astăzi și continuăm să lucrăm cu dvs. “, a subliniat Douglas Muir. // 10.12.2018 – InfoMarket.

Admin

Admin