AUTORIZAȚII DE MEDIU PENTRU TRANSPORTUL DE DEȘEURI

Operatorii de transport specializați în transportul de deșeuri, care intenționează să desfășoare activități de gestionare a deșeurilor, inclusiv activități de colectare, transport, valorificare și eliminare a deșeurilor, au obligația de a dispune de autorizație de mediu pentru gestionarea deșeurilor, eliberată de către Agenția de Mediu conform prevederilor art. 25 din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile, cu respectarea cerințelor Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizarea a activității de întreprinzător.

Modelul actului permisiv, formularul cererii și detaliile referitor la serviciul dat, pot fi accesate la pagină electronică oficială a Agenției de Mediu: Autorizație de Mediu pentru Transport Deșeuri

În cazul apariției unor eventuale întrebări de concretizare, recomandăm operatorilor de transport rutier contactarea Agenției de Mediu la următoarea adresă electronică: am@am.gov.md

Admin

Admin