Atenționarea operatorilor de transport rutier de mărfuri referitor la restricțiile de circulație pe drumurile naționale a mijloacelor de transport de mare tonaj

În contextul avertizării meteorologice privind prognozarea temperaturii aerului de până la +33°C, emise de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Agenția Națională Transport Auto atenționează operatorii de transport rutier și conducătorii auto că se interzice circulația pe drumurile naționale a mijloacelor de transport de mare tonaj cu greutatea totală de peste 20 de tone. Restricția este valabilă pentru zilele în care se prognozează o temperatură a aerului ce depășește 30°C, între orele 10:00 și 20:00.

Măsurile de restricționare a circulației rutiere are ca scop prevenirea deteriorării îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic pe drumurile publice, în condițiile unor temperaturi ridicate ale mediului, care sunt instituite prin Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii și Ministerului Afacerilor Interne nr.318/218 din 25.06.2018 „Privind limitarea provizorie a circulației mijloacelor de transport de mare tonaj pe drumurile Republicii Moldova”, emis în temeiul art.8 al Legii drumurilor nr.509 din 22.06.1995.

Restricțiile menționate nu se referă la vehiculele care efectuează transporturile de persoane, animale vii și de produse perisabile de origine animală și vegetală, care participă la intervenții în caz de forță majoră, cele dotate cu echipamente de prim ajutor și/sau antrenate la prevenirea, lichidarea situațiilor excepționale, vehiculele destinate transporturilor de mărfuri sub temperatură controlată și cele antrenate la reabilitarea drumurilor în limitele șantierelor de construcție.

Admin

Admin