ANUNȚ!!!

Asociația Obștească Asociația Internațională a Transportatorilor Auto din Moldova (AITA) anunță desfășurarea unui concurs pentru ocuparea funcției de Președinte al Asociației Obștești Asociația Internațională a Transportatorilor Auto din Moldova (AITA)

APROBAT:
Consiliul AITA
prin Procesul-verbal nr. 15 din data de 08.11.2022

Informația necesară:
Asociația Obștească Asociația Internațională a Transportatorilor Auto din Moldova (AITA), anunță concurs pentru ocuparea funcției de Președinte al Asociației Obștești Asociația Internațională a Transportatorilor Auto din Moldova (AITA).

Tip de angajare: perioadă determinată (3 ani)

Condițiile de participare la concurs:
1)  să nu fie interzisă deţinerea unui astfel de mandat prin lege sau hotărâre judecătorească;
2)  să nu aibă antecedente penale nestinse;

Documente ce urmează a fi prezentate:

1)    Formular de participare la concursul pentru ocuparea funcției de Președinte al Asociației    Obștești Asociația Internațională a Transportatorilor Auto din Moldova (AITA);
2)    copia buletinului de identitate;
3)    Curriculum Vitae (CV).

Termenul limită de depunere a documentelor este 15 noiembrie 2022 inclusiv, ora 17:00

Locul depunerii documentelor: Dosarele se vor depune fie personal sau prin reprezentant la sediul Asociației AITA: mun. Chișinău, bd. Dimitrie Cantemir 3/1, MD – 2001, oficiul 202, fie prin poșta la adresa indicată mai sus sau prin intermediul poștei electronice – info@aita.md.

Informația despre data, locul și ora alegerii de către Adunarea Generală a Membrilor Asociați ai Asociației AITA a candidatului la funcția de Președinte al Asociației Obștești Asociația Internațională a Transportatorilor Auto din Moldova (AITA), va fi adusă la cunoștința fiecărui candidat admis la competiția dosarelor prin telefon sau mesaj electronic.

Persoana responsabilă de primirea documentelor:
Petru MITITIUC, telefon: 022572500, e-mail: info@aita.md

Formular de participare la concurs
Acord prelucrare date

Admin

Admin