Adunarea Generală ordinară (anuală) a Membrilor Asociați ai Asociației AITA

În conformitate cu prevederile Statutului Asociaţiei AITA, la data de 16 mai 2019, în incinta Complexului hotelier-turistic „Vatra-Elita” din or. Vadul lui Vodă, a avut loc Adunarea Generală ordinară (anuală) a Membrilor Asociați ai Asociației AITA. Pe ordinea de zi a Adunării Generale au fost incluse chestiunile privind activitatea Consiliului, Directoratului şi Cenzorului Asociaţiei AITA, situaţiile financiare ale AITA pentru anul 2018, aprobarea companiei de audit pentru efectuarea auditului situaţiilor financiare individuale pentru anul 2019, precum şi repartizarea primelor de asigurare aferente Carnetelor TIR.

Adunarea Generală ordinară (anuală) a Membrilor Asociați ai Asociației AITA a fost prezidată de dl Mihai USATÎI, Preşedintele Asociaţiei AITA.

Cele mai importante activităţi realizate în anul 2018 pot fi menţionate  măsurile întreprinse privind buna funcţionare a Sistemului TIR în Republica Moldova.

Pe parcursul anului 2018 Titularilor de Carnete TIR le-au fost eliberate 50108 de Carnete TIR ceea ce constituie o creştere de 1,91% faţă de anul 2017.

În decembrie 2018 a avut loc evenimentul de relansare a pre-declarării electronice prin modulul IRU TIR-EPD în sistemului informatic de procesare a declarațiilor vamale ”ASYCUDA World”, utilizat de către Serviciul vamal al Republicii Moldova şi cheltuielile de restabilire a modulul TIR-EPD au fost suportate de către Asociația AITA în mărime de 25% și în mărime de 75de către Programului USAID Reforme Structurale în Republica Moldova.

Pentru dezvoltarea continuă a procedurii TIR în Moldova Asociaţia AITA a susţinut şi a participat la adoptarea Hotărârii Guvernului privind majorarea garanţiei financiare faţă de Serviciul vamal până la 100 000 euro şi aderarea ţării noastre la Protocolul adiţional e-CMR, ceea ce va fi un prim pas pentru e-TIR în  viitor.

La adresea Asociaţiei AITA termenul de valabilitate a Carnetului TIR a fost majorat până la 120 de zile, cea ce permite transportatorilor noştri să organizeze mai eficient şi calitativ activitatea lor.

Conform datelor statistice ale Uniunii Internaţionale a Transporturilor Rutiere (IRU) în anul 2018 Asociaţia AITA ocupă locul 3 dintre cele 10 ţări CSI (fără Ucraina) după numărul de Carnete TIR procurate de la IRU, sau locul 8 dintre cele 62 de asociaţii naţionale-membre IRU. Asociaţia AITA ocupă locul 2 dintre ţările CSI după numărul de Carnete TIR eliberate Titularilor de Carnete, sau locul 7 dintre cele 62 de asociaţii naţionale.

În urma dezbaterilor constructive Membrii Asociaţi ai Asociaţiei AITA au aprobat pozitiv rapoartele de activitate ale Consiliului, Directoratului şi Cenzorului Asociaţiei AITA.

De asemenea, de către Adunarea Generală au fost probate pozitiv situațiile financiare ale AITA pentru anul 2018 şi a fost aprobată Compania de audit pentru efectuarea auditului situaţiilor financiare individuale pentru anul 2019.

Adunarea Generală a Membrilor Asociaţi ai Asociaţiei AITA s-a petrecut într-o atmosferă constructivă.

Admin

Admin