Adunarea Generală a Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova

La 27 mai, sa desfășurat Adunarea Generală a Confederației Naționale a Patronatului. Asociația AITA, membru a CNPM, a fost prezentată de președintele Asociației dl Mihail USATII și dnii Anatol BULAT, Sergiu RACOVIȚĂ, Iulian POSTICĂ, Ghenadie ȚAULEAN. În cadrul acestui eveniment au fost prezentate delegaților din partea membrilor Confederației activitatea Direcției executive pentru perioada 2018-2021, rezultatele obținute în această perioadă, problemele și provocările cu care s-au confruntat mediul de afaceri, soluțiile identificate și platformele de discuții. Totodată au fost aleși președintele, prim-vicepreședintele și membrii Comisiei de Cenzori, aceasta fiind una din prerogativele Adunării Generale.

Admin

Admin