A 42-a reuniune a Adunării Generale BSEC-URTA

În perioada 27-28 octombrie 2023, în or.Baku (Azerbaidjan) a avut loc ce-a de-a 42-a reuniune a Adunării Generale a Uniunii Asociațiilor de Transport Rutier în Regiunea de Cooperare Economică a Mării Negre  (BSEC-URTA). Din partea Asociației AITA la reuniunea menționată au participat: dl Valeriu TULBU – Președinte Asociația AITA și dl Iulian POSTICĂ – Administrator Asociația AITA.

În cadrul reuniunii menționate au fost discutate mai multe subiecte ce țin de domeniul transportului rutier internațional:

  • Extinderea sistemului de autorizare în paralel cu promovarea unui sistem electronic de autorizare;
  • Controlul timpului de așteptare la punctele vamale prin principalele coridoare de transport rutier din regiune;
  • Creșterea gradul de conștientizare în rândul rezidenților din statele membre OCEMN cu privire la importanța industriei transportului rutier și dezvoltării unei culturi pentru profesia de șofer internațional de camion;
  • eTIR: Integrarea și digitalizarea sistemului TIR;
  • Sprigin pentru asociațiile membre în furnizarea de formare industriei naționale cu privire la standardele internaționale ale Academiei IRU și încurajarea cooperarea între asociațiile membre în acest domeniu;
  • Sprijinirea îmbunătățirii existente și dezvoltarea noilor servicii de transport combinat în regiunea OCEMN;
  • etc.

De asemena, în cadrul reuniunii menționate, participanții au efectuat o vizită la portul și zona liberă ALAT.

Admin

Admin