Astăzi, 26 februarie curent, în incinta Asociației AITA a avut loc ședința grupului de lucru privind propunerile de modificare (varianta 3) a proiectului Regulamentului cu privire la modul de aplicare a Convenției vamale relative la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea Carnetului TIR (Convenția TIR, 1975)  la care Republica Moldova a aderat la 26 noiembrie 1993 (Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.1318-XII din 2 martie 1993).

Proiectul Regulamentului dat este elaborat de către expertul Programului USAID Reforme Structurale în Moldova.

Necesitatea modificării Regulamentului existent, care a fost aprobat, conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.1086 din 25 noiembrie 1997 survine din prevederile, că în luna februarie 2020 a fost aprobată Anexa 11 la Convenția TIR nominalizată, care va intra in vigoare in luna mai anul curent și care prevede crearea sistemului informațional e-TIR. (TIR electronic)

Sistemul internațional e-TIR propune asigurarea schimbului sigur de date între sistemele vamale naționale legate de tranzitul internațional de mărfuri, în conformitate cu prevederile Convenției TIR, gestionarea datelor privind garanțiile, emise de lanțurile de garanții a deținătorilor autorizați să utilizeze Carnete TIR și  să asigure autoritățile vamale cu tot setul de date necesar pentru operarea Carnetelor TIR cit livrate de la deținătorii Carnetelor TIR atât si informații de la birourile vamale anterioare cu rezultatele controalelor si deciziile acestora.

USAID participă și la elaborarea și implementarea cerințelor tehnice privind modernizarea sistemului informațional vamal Asycuda WORLD al Serviciului Vamal din Republica Moldova in partea ce tine de schimbul informațional de date cu portalului IRU prin intermediul web-serviciilor (TIR-EPD si Safe-TIR) si schimbul de date cu portalul UNECE prin intermediul web-serviciilor (e-TIR).

Proiectul Regulamentului examinat de grupul de lucru prevede modificarea cadrului normativ și legislativ, care va permite excluderea suportului de hârtie in toate operațiunile sub acoperirea Carnetelor TIR.

După ce proiectul va fi redactat, conform propunerilor expuse în cadrul ședinței de azi, proiectul Regulamentului va fi expediat ministerelor spre examinare și avizare, supus dezbaterilor publice și apoi prezentat Guvernului Republicii Moldova spre aprobare.

Admin

Admin