Astăzi, 10 iunie 2020, sub egida Secretariatului Internaţional Permanent (PERMIS)  al Organizaţiei Mării Negre Cooperarea economică (BSEC) o fost organizată o video-conferință (video-întâlnire informală) a Comitetului directoriu pentru facilitarea transportului rutier de mărfuri în regiunea BSEC.  Scopul acestei video-conferințe a fost de a discuta problemele urgente legate de impactul negativ al Covid-19 asupra transportului rutier de mărfuri, precum şi schimbul de opinii privind posibilele măsuri de redresare economică a industriei de transport.

Cifrele cu privire la impactul economic al pandemiei Covid-19 din regiunea BSEC subliniază o scădere dramatică din sectoarele de producţie şi fabricaţie şi s-a constata, că este mai gravă situația decât în timpul crizei financiare din 2008-2000. Pentru transportul de mărfuri din regiunea BSEC veniturile au scăzut cu 40% (în comparaţie cu anul trecut), multe operațiuni de transport, cum ar fi transportul de piese auto, îmbrăcăminte, flori şi materiale de construcţii au încetinit dramatic până aproape 100%, mişcarea fără marfă a crescut până la 40% şi contracte noi pentru transport au scăzut cu 60%-90%. Participanţii la video-conferență a susţinut solicitarea adoptării unor măsuri de către Guvernele statelor-membre BSEC privind redresarea economiei, adoptarea unor măsuri financiare şi nefinanciare. Concomitent se va solicita stabilirea „benzilor verzi” pentru camioane, ridicarea măsurilor de izolare, reducerea sarcinii financiare directe pentru transportatori rutieri şi oferirea stimulentelor reale pentru afaceri. Toate aceste solicitări vor fi sub trei aspecte „oameni”, „prosperitate” şi „mediul înconjurător”.

La lucrările video-conferinţei au participat reprezentanţi din cadrul ministerelor de resort, serviciilor vamale şi asociaţiile de transport din ţările bazinului Mării Negre, precum şi reprezentanți din IRU

Din partea Serviciului Vamal al Republicii Moldova la video-conferinţa dată a participat dl Iurie STEPANIUC, şef secţie tranzit, iar din partea Asociaţiei AITA dl Dumitru ALBULESA, Administrator AITA.

Admin

Admin