Stimați Titulari de Carnete TIR.

Administrația Asociației AITA, vă aduce la cunoștință că în conformitate cu planul de acțiuni IRU  în vederea soluționării problemelor ce țin de insuficiența de șoferi profesioniști, IRU a elaborat o anchetă tematică pentru companiile de transport  (separat pentru fiecare operator de transport).

Reieșind din cele menționate, solicităm respectuos să vă implicați activ în problema invocată, prin completarea de către dvs. a anchetei date în termeni proximi.

Accesați ancheta aici.

Admin

Admin