Noile standarde de CO₂ pentru camioane și autocare – TRAN propune un plan realist de decarbonizare

Comisia pentru Transport și Turism (TRAN) din Parlamentul European a votat noile standard CO2 pentru vehiculele grele stabilindu-se un ritm realist pentru decarbonizarea transportului rutier. Se păstrează opțiunile tehnologice esențiale, care vor include vehicule electrice pe bază de baterii, vehiculele cu pile de combustie și alte vehicule pe bază de hidrogen și motoare cu ardere pe bază de combustibili neutri din punct de vedere al carbonului sau hydrogen, în conformitate cu nevoile și solicitările sectorului de transport.

Standardele de CO2 propuse de Comisia Europeană: emisiile zero pentru autobuzele urbane noi pînă în 2030 și reducerea cu 90% a emisiilor pentru camioanele noi pînă în 2040.

Reamintim, că la începutul anului 2023, Comisia Europeană a propus modificări esențiale pentru standardele de CO2 pentru vehiculele grele, o legislație care va determina categoriile de autobuze, autocare și camioane care vor avea permisiunea să utilizeze drumurile din UE prin stabilirea unei creșteri progresive a obiectivelor de a reduce la zero emisiile de CO2 , pe care producătorii vor trebui să le îndeplinească pentru noile parcuri de vehicule grele pînă în 2030, 2035 și 2040.

Astfel, Comisia a propus în februarie 2023 introducerea treptată a unor standarde mai stricte privind emisiile de CO2 pentru aproape toate vehiculele grele noi cu emisii certificate de CO2 , în special:

  • Reduceri ale emisiilor cu 45% față de nivelul din 2019 începînd cu 2030;
  • Reduceri ale emisiilor cu 65% față de nivelul din 2019 începînd cu 2035;
  • Reduceri ale emisiilor cu 90% față de nivelul din 2019 începînd cu 2040.

Pe 19.09.2023, Comisia pentru Transport și Turism (TRAN) din Parlamentul European care reprezintă una din comisiile de aviz ale Parlamentului European, și-a adoptat raportul, care aduce îmbunătățiri cheie propunerii Comisiei Europene.

Ce înseamnă amendamentele votate în TRAN pentru camioane?

Pentru camioane, ținta rămîne de 30% pentru perioada de raportare 2030-2034, așa cum este stabilit de legislația actuală. Acest lucru ia în considerație preocupările industriei și faptul că factorii favorizanți, cum ar fi implementarea la nivelul UE a infrastructurii de combustibili alternativi (încercare și conexiuni la rețea și capacitate) nu vor fi capabili să atingă ținta mai mare de 45% propusă de Comisia Europeană. În special, ținta începînd cu 2040 a fost redusă de la 90%, așa cum a propus Comisia Europeană, la 75%. Sunt prevăzute scutiri esențiale pentru anumite categorii de vehicule de mare capacitate, vehicule mari cu o greutate de peste 40 de tone și/sau mai lungi de 18,75 metri.

Ce înseamnă amendamentele votate în TRAN pentru autobuze și autocare?

În ceia ce privește autobuzele, TRAN își propune scăderea țintei de 100% propusă de Comisia Europeană pentru 2030 pînă la 80%, care va crește progresiv pînă la 100% în conformitate cu condițiile pieții. Orașele și regiunile UE au o capacitate financiară neuniformă și nu vor avea posibilitatea de a subvenționa în unanimitate condițiile de sprigin pentru a trece pe deplin la autobuzele electrice de transport public pînă în 2030.

TRAN recunoaște, de asemenea, faptul că autobizele interurban ear trebui să fie supuse țintelor stabilite pentru autocare, mai degrabă decît țintele stabilite pentru autobuzele urbane.

Țintele pentru autocare sunt stabilite sub cele pentru camioane, într-o recunoaștere binevenită a stadiului incipient de dezvoltare a tehnologiilor și infrastructurii cu emisii zero pentru acest tip de vehicule collective de pasageri.

Admin

Admin