Şedinţa „Priorităţile dezvoltării Asociaţiei AITA”

La data de 20 februarie 2018 a avut loc şedinţa reprezentanţilor companiilor de transportator membrilor Asociaţiei AITA, cu următorul generic: „Priorităţile dezvoltării Asociaţiei AITA”.

 În cadrul şedinţei au fost abordate următoarele întrebări:

 1. Posibilitatea participării operatorilor de transport la licitaţiile internaţionale.
 2. Posibilitatea participării operatorilor de transport la târgurile internaţionale.
 3. Posibilitatea accesului online a operatorilor de transport la Bursa de transport.
 4. Identificarea mecanismului privind negocierea diminuării preţurilor la combustibilul procurat.
 5. Stimularea operatorilor de transport internaţionali privind procurarea autovehiculelor performante noi.
 6. Implicarea activă a operatorilor de transport în achiziţii.
 7. Implementarea Hărţii Calităţii cu privire la transportul rutier internaţional de mărfuri în sistemul Cotei Multilaterale CEMT, în vederea îmbunătăţirii nivelului de pregătire profesională a personalului din domeniul transportului rutier în cadrul centrelor de instruire, perfecţionare şi atestare profesională.
 8. Posibilitatea accesării de către operatorii de transport a garanţiilor pentru leasing.
 9. Lărgirea spectrului de Cooperare a Asociaţiei AITA cu alte asociaţii similare.
 10. Acordarea de către Asociaţia AITA operatorilor de transport a asistenţei juridice.
 11. Posibilitatea creării unei garanţii financiare privind activitatea propriu-zisă către compania SA MOLDACARGO.
 12. Determinarea noilor forme de promovare pentru cumpărarea autovehiculelor noi.
 13. Crearea unui consorţiu (holding) de către întreprinderile membre ale AITA.

Participanţii au convenit în privinţa vectorului dezvoltării Asociaţiei şi a priorităţilor vizate. Discuţia s-a concluzionat cu un comun acord de a lucra mai departe întru perfecţionarea lucrului Asociaţiei AITA şi s-a accentuat necesitatea încurajării transportorilor să se alăture ulterioarelor şedinţe şi să vină cu propuneri de îmbunătăţire a activităţilor Asociaţiei.