PROGRES ASIG

PARTENERIAT AITA – MOLDCARGO – PROGRES ASIG BROKER DE ASIGURARE ÎN DOMENIUL ASIGURĂRILOR DE TIP CMR, CARNET TIR, CARGO, CASCO, RCAI, RCAE, ACCIDENTE ŞI ASIGURĂRI DE CĂLĂTORIE ÎN STRĂINĂTATE

Siguranță și protecție prin asigurare cu S.A.R. “MOLDCARGO” S.A. :

Asigurare CMR
Asigurare a riscurilor vamale (Carnet TIR)
Asigurare de Răspundere civilă auto internă
Asigurare de Răspundere civilă auto externă (Carte Verde)
Asigurare obligatorie de raspundere civilă a transportatorilor faţă de călători
Asigurare Cargo
Asigurare CASCO
Asigurare facultativă de accidente
Asigurarea cheltuielilor de tratament medical în perioada aflării temporare peste hotare (Travel Insurance Multi VISA)

De aproape 20 ani pe piaţa asigurărilor, MOLDCARGO este un partener competent la nivel naţional şi internaţional privind protecţia şi siguranţa prin asigurare inclusiv în sectorul transport.

De ce să încheiaţi o asigurare oferită de MOLDCARGO?
Consiliere competentă;
Prelucrarea rapidă şi profesională a cazurilor de daune;
Grija sporită faţă de interesele clienţilor;
Abordare individuală a fiecărui client.

Ce companii de succes sunt deja asigurate la MOLDCARGO?
Transfrigo                          Valestrans                                   Elvila – M
Transimex                          LKW – Aleks Spedition            Nisvinex Grup
AutoFraht – Trans            Trans – Stepan                           IPG – Logistic

Care este sfera de cuprindere a protecţiei prin asigurare oferite de asigurător la asigurarea CMR?

  1. Răspunderea pentru distrugerea şi/sau deteriorarea încărcăturii, supuse transportării în conformitate cu Convenţia privind contractul de transportare rutieră internaţională a încărcăturilor (CMR, 1956) şi prevederile contractului de asigurare aprobat de Asigurător.
  2. Pagubele financiare, suportate de destinatarul încărcăturii, în rezultatul neîndeplinirii de către Asigurat parţial sau integral, a obligaţiilor contractuale:
    •  Răspunderea pentru pretenţiile faţă de întîrzierea livrării încărcăturii;
    • Răspunderea pentru expedierea incorectă a încărcăturii din vina angajaţilor Asiguratului.

Până la ce sumă acoperă asiguratorul daunele la asigurarea CMR?
În funcţie de bazele legale ale răspunderii şi particularităţile cazului, până la 300.000€ pentru fiecare vehicul şi 100.000€ pentru un eveniment asigurat în parte.
Tarifele aplicate la asigurarea CMR: de la 160€ în funcţie de riscuri acoperite, limita răspunderii, franşiza solicitată, parcul auto, etc.

În ce constă diferenţa faţă de o asigurare Cargo?
Asigurarea Cargo acoperă interesul privind pagubele materiale a mărfii transportate, dar asigurarea de răspundere civilă pentru transportatori prezintă răspunderea transportatorului pentru prejudiciile aduse mărfii din propria vină.

În ce constă protecţia la asigurarea CASCO?
Asigurarea CASCO acoperă prejudiciul material prin deteriorarea sau distrugerea autovehiculului în rezultatul accidentului rutier, calamităţilor naturale, incendiului şi/sau furtului autovehiculului sau a părţilor componente, inclusiv daunele cauzate ca urmare a deplasării neintenţionate la culoarea roşie a semaforului, pe contrasens sau din cauza depăşirii vitezei regulamentare.

Condiţiile de asigurare prevăd 2 adresări pe an, fără anunţul la organele competente, în cazul accidentelor minore şi adresarea nelimitată pentru deteriorări a sticlei.

Tarifele aplicate la asigurarea:
– autoturismelor de la 4%-6% din suma asigurată;
– camioanelor de la 2%-3,6% din suma asigurată;
– remorcilor şi semiremorcilor de la 1,2%-2% din suma asigurată.
Tarifele concrete se stabilesc în mod individual în funcţie de riscuri acoperite, limita răspunderii, franşiza solicitată, parcul auto, etc. Prima de asigurare poate fi achitată în 2-4 tranşe.
Reasigurător – SCOR RE(Franţa).

Aveţi grijă de sănătatea Dvs.
Cînd sunteţi peste hotarele Republicii Moldova, dacă deţineţi poliţa de asigurare a cheltuielilor de tratament medical, noi vom compensa toate cheltuielile medicale pentru tratamentul maladiilor acute sau traumatismelor şi tratamentul medical de ambulator sau staţionar.

Pentru mai multe detalii şi pentru solicitarea unei oferte de preţ:
– 0681 68 998, 0794 22 978, e-mail: progresasigsrl@gmail.com