Întâlnirea IRU-AITA cu Serviciul Vamal al Republicii Moldova privind digitalizarea Sistemului TIR

Astăzi, 25 ianuarie 2018, a avut loc şedinţa comună de lucru IRU-AITA cu conducerea Serviciului Vamal al Republicii Moldova. În cadrul întâlnirii au fost discutate perspectivele digitalizării Sistemului TIR în Moldova şi ulterioara aplicare a instrumentului TIR-EPD.

Întru executarea Memorandumului de intenţii semnat între serviciile vamale ale Ucrainei şi Republicii Moldova, s-a discutat restabilirea modulului pentru transmiterea datelor preventive prin aplicația IRU TIR-EPD.

Urmând recomandările Comisiei Economice Europene ONU, participanţii la întâlnire şi-au exprimat intenţia comună de a conlucra la implementarea Sistemului electronic eTIR în Republica Moldova prin completarea modulului ASYCUDA.

Totodată, părţile au convenit că, la nivel de experţi, vor prelungi examinarea problemelor discutate.