Parteneri
Proiecte

 

 

 

 

Calendar de Evenimente

December 2017
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Şedința Consiliului de Transport al Mărfurilor al IRU

 

  În perioada 7-10 noiembrie curent, delegația Asociației AITA, condusa de Președintele AITAdl Mihail Usatii, participa la reuniunile de toamna a IRU.

În ziua de 9 noiembrie a avut loc ședința Consiliului de Transport al Mărfurilor al IRU.

În urma discuțiilor a fost adoptat Programul de lucru a Comitetului CTM pentru anul 2018, care prevede definirea și atingerea obiectivelor politicii de transport a IRU, în vederea promovării și dezvoltării transportului rutier de mărfuri la nivel național și internațional și pentru protejarea intereselor industriei. În contextul obiectivelor generale menționate anterior, prioritățile CTM sunt următoarele:

a) Să promoveze facilitarea și securitatea transportului rutier de mărfuri prin eliminarea barierelor și a dificultăților care împiedică progresul industriei și să se opună măsurilor discriminatorii împotriva acestui mod de transport.

b) Să promoveze punerea în aplicare a instrumentelor multilaterale de facilitare a comerțului și a transportului rutier și a instrumentelor de securitate, cum ar fi Convențiile TIR și de Armonizare, precum și alte convenții-cheie internaționale ale ONU, instrumentele juridice ale OMC și cadrul WCO SAFE.

c) Să promoveze obiectivele economice, sociale și de mediu ale dezvoltării durabile în sectorul transportului rutier de mărfuri.

d) Să colaboreze cu Organizația Națiunilor Unite pentru a se asigura că transportul rutier este recunoscut ca un factor esențial în promovarea Obiectivelor ONU de Dezvoltare Durabilă.

IRU a lansat un proces de dezvoltare strategică pentru a aborda mai bine toate schimbările rapide cu care se confruntă industria și pentru a trece în mod eficient și durabil spre viitor. În scopul clarificării propunerii sale de valoare, IRU s-a angajat într-un plan strategic de transformare în trei valuri, începând cu perioada 2017-2018. Primul val se concentrează pe stabilizarea situației financiare și pe pregătirea organizației pentru viitor prin crearea a patru forțe de lucru (Susţinere/Advocatură, TIR, Academie și Pasageri). Susţinerea/Advocatura, Academia și Task Force TIR vizează clarificarea strategiei IRU privind aceste activități prin elaborarea unui plan clar de furnizare a unor servicii cu impact și valoare adăugată industriei. Principalele rezultate ale acestui proiect strategic de dezvoltare vor fi împărtășite cu CTM în timp util pentru a crea condiții care să conducă la succesul nostru.

1. Susţinere/Advocatură

a) Să contribuie la promovarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale ONU și să asigure recunoașterea adecvată a rolului transportului rutier în realizarea SDG-urilor prin promovarea e-CMR, a TIR și a competenței profesionale a operatorilor de transport ca indicatori SDG.

b) Să sprijine Deceniul de Acțiune al ONU pentru Siguranța Rutieră, să contribuie la obiectivele sale de a stabiliza și apoi de a reduce accidentele rutiere din întreaga lume și de a contribui la implementarea activităților legate de transportul rutier și instruirea din planul de acțiune pentru Deceniul de Acțiune pentru Siguranța Rutieră. 

c) Să ofere îndrumare și conducere în cadrul proiectului Forumului Internațional de Transport (ITF) privind decarbonizarea transportului.

d) Să transmită mesajele IRU la summit-ul ITF din 2018 privind "Siguranța și Securitatea în Transport" și să se asigure că mesajele-cheie ale IRU privind siguranța și securitatea sunt aprobate de guverne.

e) Să asigure o cooperare strânsă cu CLTM privind Pachetul de Mobilitatea UE și impactul acestuia asupra operațiunilor de transport internațional și a țărilor terțe, care pot fi afectate, printre altele, de dispoziții noi privind condițiile de conducere și de odihnă, salariul minim sau normele de executare.

2. Extinderea

a) Să sprijine extinderea geografică a Convenției TIR și implementarea corespunzătoare a acesteia. Concentrându-se în special pe:

• Reintroducerea sistemului TIR pe întreg teritoriul Federației Ruse.

• Suportul țărilor care au aderat recent la Convenția TIR - China, Pakistan și India - în procesul de implementare.

b) Să sprijine extinderea geografică a Protocolului e-CMR, inclusiv o activitate de susţinere/advocatură dedicată pentru creșterea numărului de țări aderente din UE și a regiunii CIS și a proiectelor pilot de-a lungul coridoarelor Atlanticului, Balcanilor și Europei Centrale. 

3. Inovare și servicii

a) Să promoveze utilizarea și furnizarea celor mai bune practici privind operațiunile TIR intermodale.

b) Să promoveze proiectul de digitalizare TIR în strânsă cooperare cu CEE-ONU, asistând părțile contractante TIR să depună eforturi pentru a computeriza procedurile TIR, sprijinind schimburile de date, căutând sinergii cu sistemele relevante, propunând amendamente la documentație,și, în sfârșit promovând şi comunicând asupra procedurilor TIR, aşa cum este subliniat în Memorandumul de Înțelegere dintre CEE-ONU și IRU.

c) Să promoveze utilizarea noilor produse TIR pentru transportul rutier de mărfuri, inclusiv, dar fără a se limita la, de ex. garanții flexibile.

d) Să promoveze competența profesională prin învățarea de înaltă calitate pentru managerii și conducătorii auto prin difuzarea mai largă a programelor și serviciilor Academiei IRU, inclusiv a calificărilor profesionale în domeniul transportului rutier, consilierea cu privire la consolidarea capacităților de a crea cadre naționale de calificare în țările selectate.

e) Să promoveze serviciile oferite de IRU și asociațiile membre membrilor lor, operatorilor de flote.

f) Să analizeze provocările și oportunitățile economice ale "economiei de partajare" pentru furnizorii de servicii logistice, să apere interesele sectorului transportului rutier la nivel legislativ și să ofere orientări privind schimbarea modelelor de afaceri, adaptări în structurile de active și schimbări în concentrarea companiei și forței de muncă. 

4. Schimbul de cunoștințe

a) Să monitorizeze și să contribuie la punerea în aplicare a Cărţii Calității ITF prin promovarea unei legături între Carta calității ITF și sistemul multilateral de permise ITF. 

b) În ceea ce privește punerea în aplicare a studiului științific IRU/ITF/ITwF/ACEA privind Gestionarea Tranziției la Transportul Rutier de Încărcături Fără Șofer, se va concentra asupra înființării consiliului consultativ de tranziție recomandat și asupra elaborării unui plan de implementare cuprinzător pentru trecerea la conducere autonomă.

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează