În cadrul vizitei la IRU (Geneva)

În cadrul vizitei la IRU (Geneva) dl Dumitru ALBULESA, administratorul AITA a participat la şedinţa de lucru unde s-a discutat rezultatele auditului petrecut la sediul Asociaţiei AITA de către experţii IRU în perioada 23-25 ianuarie 2018.

Concluzie generală:

În baza constatărilor făcute, s-a concluzionat că organizarea și procedurile instituite de AITA sunt foarte satisfăcătoare și că AITA poate continua să își exercite rolul de Asociație Emitentă și Garantă TIR, sub rezerva aplicării corecte și la timp a recomandărilor IRU prevăzute în raportul de audit.

Numărul de constatări conform gradurilor de risc rezidual, după luarea în considerare a caracterului adecvat și/sau eficacității activităților legate de TIR, este următorul:

Grad înalt – 0, Grad mediu –  3, Grad jos – 24.

– Soluționarea constatărilor cu grad jos de risc poate duce la îmbunătățirea calității și/sau eficienței Asociației și/sau proceselor aferente. Este necesară atenția managementului de rutină.

– Cele trei constatări cu grad de risc mediu necesită atenţia urgentă a conducerii Asociaţiei şi trebuie urmate de un plan de remediere cât de curând posibil.

Rezumatul recomandărilor:

  1. Colaborarea cu autoritățile vamale

S-a observat o dinamică pozitivă în relațiile dintre Serviciul Vamal al Moldovei şi AITA. În același timp, strategia digitalizării TIR în regiune este încă îngreunată de faptul că autoritățile vamale din Moldova nu au reluat funcționarea TIR-EPD, care a fost întreruptă la 29 mai 2013.

Prin urmare, se încurajează colaborarea continuă în mod constructiv a AITA cu autoritățile vamale, în special pentru promovarea digitalizării TIR.

  1. Dosarele Solicitanților și Titularilor Dovada stabilității financiare este colectată de AITA numai în momentul procesului de admitere, în timp ce nu se efectuează controale regulate. Se recomandă ca AITA să definească și să specifice o procedură de monitorizare a stabilității financiare a Titularilor TIR.
  1. Instruirea TIR furnizată operatorilor autorizați TIR Certificatul de Competență Profesională (CPC) este obligatoriu pentru operatorii TIR din Moldova și este furnizat de CIPTI, care este un institut de instruire acreditat de IRU din 2001 și de asemenea deține o licență a Agenției Naționale de Transport Rutier (ANTA). TIR face parte din programa CPC. În același timp, ANTA de asemenea emite CPC pentru operatorii de transport care și-au desfășurat studiile în instituţiile de formare diferite de CIPTI. Astfel, în ceea ce privește TIR, nu există un singur standard și un control al calității aplicate conținutului cursului și competențelor primite de către cursanți. Prin urmare, AITA este încurajată să ia în considerare verificarea cunoștințelor operatorilor privind TIR și transportul internațional în procesul de admitere, precum și în mod regulat.