În atenţia transportatorilor

Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Auto vă aduce la cunoştinţă, că prin Legea nr 275 din 15 12 2017 Republica Moldova a aderat la Protocolul adiţional la Convenţia cu privire la Contractul de transport internaţional al mărfurilor pe şosele (CMR) privind scrisoarea de trăsură electronică. Protocol adițional de e-CMR este o bază legală pentru a permite părților de a încheia un contract de transport internațional, prin intermediul schimbului electronic de date.

Aderarea la Protocolul adițional de e-CMR nu limitează utilizarea documentelor pe suport de hârtie, oferind o tranziție treptată la utilizarea e-CMR. În același timp, introducerea e-CMR are ca scop facilitarea interacțiunii transportului cu varianta multimodală și îmbunătățirea trasabilității lanțului de aprovizionare pentru autoritățile de reglementare, prin creșterea atractivităţii coridoarelor de transport care trec prin Republica Moldova. Utilizarea de e-CMR amplifică capacitățile de gestionare asociate cu acțiunile foii de trăsură CMR (certificatul de primire și de livrare a mărfurilor, să obțină confirmarea livrărilor, efectuarea cererilor, formularea şi finisarea rezervărilor, eliberarea instrucţiilor etc.). Circulația electronică a e-CMR va aduce la reducerea costurilor operatorilor de transport și proprietarilor de marfă pentru efectuarea sigilării, prelucrării și arhivării facturilor și a altor documente conexe, precum și de a îmbunătăți precizia calculelor folosind datele conținute în ele. Introducerea acestui document electronic permite să se efectueze operațiuni în timp real, ceea ce creează posibilitatea de a ridica cifra de afaceri.