În atenția transportatorilor

Noi facilități pentru transportatorii internaționali de mărfuri: Cuantumul garanției financiare a Carnetului TIR, majorat până la 100.000 euro

Valoarea garanţiei financiare pentru mărfurile plasate în regim vamal de tranzit sub acoperirea carnetului TIR a fost majorată de la 60.000 de euro până la 100.000 de euro.

Majorarea a fost posibilă în rezultatul aprobării, de către Executiv, a proiectului de modificare a Hotărârii de Guvern nr.1086 din 25.11.1997 ”pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a Convenției vamale relativ la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR (Convenția TIR, 1975)”.

Modificările au fost operate pentru a le permite agenților economici care desfășoară tranzacții internaționale de comerț să transporte mărfuri cu o valoare mai mare, garantându-se, totodată, achitarea drepturilor de import aferente, în cazul încălcării legislației vamale