În atenţia transportatorilor

Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Auto vă aduce la cunoştinţă, că prin Legea nr 275 din 15 12 2017 Republica Moldova a aderat la Protocolul adiţional la Convenţia cu privire la Contractul de transport internaţional al mărfurilor pe şosele (CMR) privind scrisoarea de trăsură electronică. Protocol adițional de e-CMR este o bază legală pentru a permite părților de a încheia un contract de transport internațional, prin intermediul schimbului electronic de date. Citește mai mult

În atenţia Titularilor de Carnete TIR

Stimați Titulari de Carnete TIR,
Vă informăm că, incepind cu data de 01.02.2018, termenul de valabilitate a Carnetelor TIR nou eliberate, s-a extins pina la 120 zile.
Pentru detalii accesați aici sau solicitați informația la primirea Carnetelor TIR.
Cu respect,
Directoratul AITA

În atenţia Titularilor de Carnete TIR

      În scopul asigurării respectării necondiţionate de către Titularii de Carnete TIR a procedurii de utilizare a Carnetelor TIR, stabilite de Convenţia vamală relativă la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea Carnetelor TIR (Convenţia TIR, 1975), de Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1086 din 25 noiembrie 1997 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a Convenţiei vamale relativ la transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR (Convenţia TIR, 1975), de actele internaţionale şi naţionale care reglementează procedura TIR, de Declaraţia de angajament a societăţii de transport pentru admiterea la regimul vamal TIR şi autorizarea de a utiliza Carnete TIR obişnuite, cât şi de alte reglementări ale Uniunii Internaționale a Transporturilor Rutiere (IRU) şi ale Asociaţiei AITA (Manualul Titularului de Carnete TIR), la ședința Consiliul Asociației AITA din 27.12.2017 a fost aprobat ”Regulamentul cu privire la sancțiunile aplicate în cazul încălcării procedurii TIR”.

    Întru executarea Hotărârii Consiliului din 27.12.2017 a fost creată Comisia de examinare a încălcărilor procedurii TIR, care va examina şi aplica sancţiuni faţă de Titularii de Carnete TIR, care vor admite nerespectarea procedurilor stabilite.

   Pentru detalii accesați aici.

ÎN 2017, VOLUMUL TRANSPORTURILOR DE MĂRFURI ÎN MOLDOVA A CRESCUT APROAPE CU UN SFERT

Chişinău, 31 ianuarie ( INFOTAG ). În anul 2017, întreprinderile de transport din Moldova au transportat peste 17,27 mil. tone de mărfuri, ceea ce este cu 23,6% mai mult faţă de anul 2016. În decembrie, volumul transporturilor de mărfuri a constituit 1,5 mil. tone (+15,1%).

Potrivit agenţiei INFOTAG cu referire la datele Biroului Naţional de Statistică, circa 74,5% din mărfuri au fost transportate cu transportul auto – peste 12,3 mil. tone, ceea ce este cu 19,3% mai mult decât în anul precedent. Volumul mărfurilor transportate pe cale ferată a crescut cu 37,9%, până la 4,8 mil. tone.

Cea mai mare creştere, de 2,2 ori, a fost înregistrată în transportul aerian – până la 1,1 mii tone, în timp ce în transportul fluvial se atestă un declin de 0,6%, până la 134,8 mii tone.

Parcursul mărfurilor s-a majorat în anul trecut cu 13,7%, până la 4,63 mlrd. tone/km. Aici lider incontestabil, de asemenea, este transportul auto – 3,640 mlrd. tone/km (+11%), fiind urmat de transportul feroviar – 988,9 mil. tone/km (+25,2%). Citește mai mult

Întâlnirea IRU-AITA cu Serviciul Vamal al Republicii Moldova privind digitalizarea Sistemului TIR

Astăzi, 25 ianuarie 2018, a avut loc şedinţa comună de lucru IRU-AITA cu conducerea Serviciului Vamal al Republicii Moldova. În cadrul întâlnirii au fost discutate perspectivele digitalizării Sistemului TIR în Moldova şi ulterioara aplicare a instrumentului TIR-EPD.

Întru executarea Memorandumului de intenţii semnat între serviciile vamale ale Ucrainei şi Republicii Moldova, s-a discutat restabilirea modulului pentru transmiterea datelor preventive prin aplicația IRU TIR-EPD. Citește mai mult

NOILE TAXE DE DRUM, ESTONIA

     Stimaţi Transportatori,

     Asociația AITA vă informează că Ambasada Republicii Moldova în Republica Estonia aduce la cunoştinţă că pe data de 1 ianuarie curent  au intrat în vigoare amendamentele la legea privind Traficul, adoptate de către Parlamentul Republicii Estonia, conform cărora toate vehiculele de mare tonaj, care depăşesc greutatea de 3.5 tone şi circulă pe reţeaua de drumuri publice din Republica Estonia sunt obligate să achite o taxă de drum. Nivelul taxei depinde de greutatea totală a vehiculului şi a remorcii, de numărul de axuri şi de clasa de emisii a vehiculului. Achitarea taxei de drum este responsabilitatea proprietarului camionului. Dacă taxa de drum nu este achitată autoritatea supervizoare are dreptul să aplice amenzi atât şoferului, cât şi proprietarului camionului.

     În acest sens, rugăm să găsiţi în anexă informaţii detaliate privind aplicarea noilor taxe pentru utilizarea reţelei de drumuri publice din Republica Estonia.