ANUNȚ

     Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Auto, vă aduce la cunoştinţă, că la data de 15 decembrie 2017 la Ministerul Justiţiei a fost înregistrat noul Statut al Asociaţiei AITA, aprobat la Adunarea Generală din 11 decembrie 2017.

    Conform Hotărârii noului Consiliul al Asociaţiei AITA din 27 decembrie 2017, sa decis de a numi în conducerea Directoratului Asociaţiei AITA (organ executiv) pe domnii Dumitru ALBULESA şi Ghenadie ŢAULEAN în calitate de Administratori.

    La data de 10 ianuarie 2018 domnii Dumitru ALBULESA şi Ghenadie ŢAULEAN, au fost înregistraţi în Registrul de Stat al organizaţiilor necomerciale în calitate de Administratori ai Asociaţiei AITA.