Adunarea Generală Extraordinară

La data de 23 februarie 2018, în sala de şedinţă a complexului hotelier „Vatra”, situat în or. Vadul lui Vodă, parcul nistrean, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Membrilor Asociați ai Asociației AITA.
În cadrul Adunării Generale Extraordinare a fost discutată următoarea chestiune din Ordinea de zi:

1. Privind modificarea Statutului AITA în parte ce nu ține de cerințele IRU stipulate în Protocolul de intenții din 10.11.2017 semnat între AITA și IRU.