Adunarea Generală Extraordinară

La data de 23 februarie 2018, în sala de şedinţă a complexului hotelier „Vatra”, situat în or. Vadul lui Vodă, parcul nistrean, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Membrilor Asociați ai Asociației AITA.
În cadrul Adunării Generale Extraordinare a fost discutată următoarea chestiune din Ordinea de zi:
Citește mai mult