În atenţia transportatorilor

Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Auto vă aduce la cunoştinţă, că prin Legea nr 275 din 15 12 2017 Republica Moldova a aderat la Protocolul adiţional la Convenţia cu privire la Contractul de transport internaţional al mărfurilor pe şosele (CMR) privind scrisoarea de trăsură electronică. Protocol adițional de e-CMR este o bază legală pentru a permite părților de a încheia un contract de transport internațional, prin intermediul schimbului electronic de date. Citește mai mult