În atenţia Titularilor de Carnete TIR

Stimați Titulari de Carnete TIR,
Vă informăm că, incepind cu data de 01.02.2018, termenul de valabilitate a Carnetelor TIR nou eliberate, s-a extins pina la 120 zile.
Pentru detalii accesați aici sau solicitați informația la primirea Carnetelor TIR.
Cu respect,
Directoratul AITA

În atenţia Titularilor de Carnete TIR

      În scopul asigurării respectării necondiţionate de către Titularii de Carnete TIR a procedurii de utilizare a Carnetelor TIR, stabilite de Convenţia vamală relativă la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea Carnetelor TIR (Convenţia TIR, 1975), de Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1086 din 25 noiembrie 1997 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a Convenţiei vamale relativ la transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR (Convenţia TIR, 1975), de actele internaţionale şi naţionale care reglementează procedura TIR, de Declaraţia de angajament a societăţii de transport pentru admiterea la regimul vamal TIR şi autorizarea de a utiliza Carnete TIR obişnuite, cât şi de alte reglementări ale Uniunii Internaționale a Transporturilor Rutiere (IRU) şi ale Asociaţiei AITA (Manualul Titularului de Carnete TIR), la ședința Consiliul Asociației AITA din 27.12.2017 a fost aprobat ”Regulamentul cu privire la sancțiunile aplicate în cazul încălcării procedurii TIR”.

    Întru executarea Hotărârii Consiliului din 27.12.2017 a fost creată Comisia de examinare a încălcărilor procedurii TIR, care va examina şi aplica sancţiuni faţă de Titularii de Carnete TIR, care vor admite nerespectarea procedurilor stabilite.

   Pentru detalii accesați aici.